Rodnost v Sloveniji

Razprodano!
Rodnost v Sloveniji
1996

Na začetku 80-ih let se je Slovenija pridružila skupini držav z nižajočim se nivojem rodnosti. Pričujoča monografija poskuša odgovoriti na vprašanje, ali in kako je mogoče vzpostaviti ustrezno obnovo prebivalstva. Avtorica predstavi teoretski okvir za analizo rodnostnega obnašanja v Sloveniji in primerljivost z evropskimi državami ter na podlagi statističnih podatkov in javnomnenjskih raziskav ugotavlja povezave med spremembami rodnosti in družbenimi trendi oziroma karakteristike rodnostnega obnašanja posameznikov. Knjigo sklene s prikazom strategij družinskih politik izbranih evropskih držav in s predlogi za odpravljanje nizke rodnosti pri nas.

160 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240 mm
Področja: