Stanovanje in država

Razprodano!
Stanovanje in država
1996

Monografija je sociološka analiza stanovanjske politike in predstavlja njen razvoj in sedanje stanje v svetu in pri nas, vključujoč stanovanjske trge, sisteme stanovanjske porazdelitve, povezavo med stanovanjem in kakovostjo življenja idr. Avtorica je vključila tudi zgodovinsko analizo, tj. predstavitev stanovanjske politike v Sloveniji od njenih začetkov do obdobja med obema vojnama in razvoja po 2. svetovni vojni. V najaktualnejšem delu knjige opiše in kritično vrednoti posledice sprememb po sprejetju stanovanjskega zakonu iz leta 1991 in predstavi rezultate ankete o bivalnih razmerah med prebivalci Ljubljane. Na teh podlagah opiše stanovanjski standard in možnosti za pridobitev stanovanja ter predlaga spremembe stanovanjske politike, ki bi povečale njeno učinkovitost.

208 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240
Področja:
ISBN: 961-6014-76-5