Politični sistem Republike Slovenije

Redna cena: 7.00€
Spletna cena: 5.60€
Politični sistem Republike Slovenije
Očrt
Prevod:
Erica Johnson Debeljak
2001

Knjiga bo dobrodošla pri seznanjanju z nastankom, ustrojem in delovanjem političnega sistema Republike Slovenije. Dvojezična izdaja je v prvi vrsti namenjena promociji države in seznanjanju predstavnikov, institucij, delegacij iz tujine na področjih kulturnega, gospodarskega, znanstvenega in drugega sodelovanja o političnem sistemu naše države.

Avtor strnjeno in pregledno podaja kratek zgodovinsko-politični oris položaja Slovenije, s posebnim poudarkom na njenem ustavnem razvoju in ustavnih načelih od druge svetovne vojne dalje. Predstavitvi političnih institucij države (predsednik države, parlament – državni zbor in državni svet, vlada in uprava) sledi prikaz mehanizmov demokratične ureditve (zakonodajni proces, volilni sistem in obnašanje volivcev, strankarski sistem in stranke, interesna združenja, množični mediji, pravni sistem in ustavno sodstvo). Avtor posebej izpostavi regionalno politiko in lokalno samoupravo na eni strani, na drugi pa mednarodne povezave Slovenije in politiko do Evropske unije. Knjigo sklene prikaz politične kulture in politične participacije.

Izvirni naslov: The Republic of Slovenia's political system
172 strani, trda vezava
Format: 130 x 210
Področja:
ISBN: 961-6294-31-8