Politična stabilnost v novih demokracijah

Razprodano!
Politična stabilnost v novih demokracijah
2002

Monografija se osredotoča na tri ključne pojme in problematike: demokracijo, družbeni razvoj in družbeno stabilnost. Jedrnato in pregledno je predstavljen razvoj teh pojmov in različni pogledi, ki so se izoblikovali tako v zgodovini kot v politični in sociološki teoriji, da bi avtor nato na tej osnovi izdelal model kriterijev za sodobno politično stabilnost. Njegovo zanimanje velja zlasti državam srednje in vzhodne Evrope, kamor sodi tudi Slovenija. Opirajoč se na relevantne mednarodne raziskave poda faktorje politične stabilnosti in demokratičnosti za omenjene države, jih ocenjuje v primerjalni perspektivi in na tej osnovi prikaže podobo stanja demokracije v tem delu Evrope. Knjiga vsebuje tudi imensko in stvarno kazalo.

284 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja:
ISBN: 961-6294-42-3