Ave Wilson

Razprodano!
Ave Wilson
ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919-1920
2003

Avtor, dolgoletni dopisnik TV Slovenija iz ZDA in dr. poltičnih znanosti, v knjigi predstavlja, kako so se na mirovni konferenci v Versaillesu po koncu 1. svetovne vojne oblikovale nove evropske meje, še zlasti slovenske. V okviru delegacije Kraljevine SHS je delovala tudi slovenska sekcija, ki je od vplivnega ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona in njegovega zagovora načela samoodločbe narodov veliko pričakovala, vendar je ta popustil avstrijskim zahtevam na severu in italijanskim na zahodu. Avtor črpa iz doslej neznane dokumentacije ameriških znanstvenih ustanov, slovenskih arhivov ter pričevanj udeležencev konference iz različnih držav, zabeleženih v pismih, dnevnikih in spominih, kar daje zgodbi posebno živost in prepričljivost. V knjigi so objavljene fotografije nnajpomembnejših akterjev konference, zemljevidi, bogat seznam literature in virov ter imensko kazalo.

404 strani, trda vezava
Format: 145 x 205 mm
Področja:
ISBN: 961-6294-46-6