Socialni kapital v Sloveniji

Razprodano!
Socialni kapital v Sloveniji
2003

Skupina avtorjev se raziskovalno posveča socio-kulturnim dejavnikom razvoja v Sloveniji, z oporo na lastne empirične raziskave in na primerjalne mednarodne raziskave pa tokrat predstavljajo socialni kapital pri nas. Analizirajo zlasti pozitivne in negativne plati socialnega kapitala, njegov vpliv na politične institucije, participacijo in način sprejemanja odločitev, prepletanje s civilno-družbenim in državljanskim angažmajem, povezanost z uspešnostjo podjetij, kjer je v ospredju problematika tekmovalnosti in sodelovanja ter zaupanja, vlogo socialnega kapitala v izobraževanju, tako odraslih kot rednih študentov, kjer je za študijski uspeh pomembno sovplivanje človeškega, kulturnega in socialnega kapitala. Avtorji ponujajo tudi predloge za krepitev socialnega kapitala v našem okolju.

Urednik/ca: Matej Makarovič
240 strani, mehka vezava
Področja:
ISBN: 961-6294-48-2