Univerza za učečo se družbo

Razprodano!
Univerza za učečo se družbo
Kako univerza sledi tokovom sodobnega izobraževanja
2003

Avtorica v knjigi predstavi in zagovarja koncept učeče se družbe, ki temelji na strategiji vseživljenjskega učenja in izobraževanja v hitro spreminjajoči se družbi, kjer je znanje vse bolj razpršeno na različne institucije in oblike. Ključno je vprašanje, koliko se univerza prilagaja tem spremembah in koliko se je sploh pripravljena spreminjati, kar zadeva njeno strukturo, cilje in način delovanja. Avtorica kritično obravnava stanje na ljubljanski univerzi ter spodbuja k razmisleku o prihodnji vlogi univerze pri nas.

Knjiga vsebuje bogat seznam literature in imensko kazalo.

208 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205 mm
Področja:
ISBN: 961-6294-49-0