Temelji politične znanosti

Razprodano!
Temelji politične znanosti
Prevod:
Marjan Sedmak
2003

Prevod knjige italijanske politoginje prinaša kombinacijo temeljnih pojmov politične znanosti in analize političnih sistemov moderne države. V sedmih poglavjih prikaže značilnosti demokratičnih in nedemokratičnih ureditev, politično delovanje v navezavi na vprašanja interesov, participacije, (ne)enakosti in medijev ter aktualno stanje družbenih gibanj in skupin v politiki, ustroj in delovanje političnih strank, rauzvoj in oblike institucij predstavniške demokracije, delovanje politke v lokalnih in globalnih okvirih, s poudarkom na procesih evropeizacije in vloge mednarodnih organizacij in gibanj. Vsako poglavje sklenejo nasveti o literaturi za poglabljanje snovi, seznam ključnih pojmov in seznam vprašanj ter predlog vaj za dijake in študente. Na koncu knjige sta še obsežna bibliografija in pojmovno kazalo. V spremni besedi je politolog Igor Lukšič, sledeč avtoričinemu slogu, predstavil značilnosti slovenske politične ureditve in sistema ter vrednotnih orientacij in politčne kulture.

Spremna beseda: Igor Lukšič
277 strani, mehka vezava
Področja:
ISBN: 961-6294-50-4