Rdeča Slovenija

Razprodano!
Rdeča Slovenija
Tokovi in obrazi iz obdobja socializma
2003

Avtor, uveljavljeni zgodovinar in profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pisec knjig in več učebnikov, je strokovnjak za sodobno evropsko in zlasti slovensko zgodovino, kar izpričuje tudi v »Rdeči Sloveniji«. Osrednja tema so v prvem delu nastajanje jugoslovanske komunistične stranke, njen prevzem oblasti po drugi svetovni vojni, značilnosti političnega sistema »samoupravnega socializma« ter v drugem delu prikaz življenja in dela politikov, ki so ga ustvarili in mu vladali. Na širšem zgodovinskem ozadju, ki ga obarvajo vprašanja nacionalizma, federalizma, koeksistence v skupni državi, izriše portrete J. V. Stalina, Josipa Broza - Tita, Edvarda Kardelja, Borisa Kidriča, Staneta Kavčiča, Staneta Dolanca in Milana Kučana, politikov, ki so po njegovem najmočneje zaznamovali neko obdobje, ki ga ni več in neko državo, ki je prav tako izginila. Knjiga je opremljena s 74 črno-belimi fotografijami, seznamom kratic, priporočeno literaturo in imenskim kazalom.

329 strani, mehka vezava
Področja:
ISBN: 961-6294-53-9