Razpoke v zgodbi o uspehu

Razprodano!
Razpoke v zgodbi o uspehu
Primerjalna analiza upravljanja človeških virov v Sloveniji
2004

Knjiga osvetljuje slovensko »zgodbo o uspehu« z vidika uporabe človeških virov in v primerjavi s stanjem v državah EU. Primerjalna analiza, podana tudi v grafih, tabelah in z drugimi podatkovnimi bazami, nam pokaže, da je za Slovenijo značilen model neintenzivnega/šibkega upravljanja človeških virov. Če se bo takšen trend nadaljeval, zgodbe o uspehu iz preteklega desetletja seveda ne bo več mogoče nadaljevati, opozarjajo avtorji.

Knjiga je eden od pripomočkov za usposabljanje/povečevanje znanja zlasti za kadrovske in vodstvene delavce v različnih organizacijah ter analitike in usmerjevalce strategij nacionalnega razvoja, od sociologov in ekonomistov do ustreznih ministrstev in drugih državnih nivojev. Knjiga je opremljena s slovarčkom osnovnih pojmov, povzetki ugotovitev v slovenščini in angleščini ter z beležko o avtorjih.

Spremna beseda: Ivan Svetlik
Urednik/ca: Branko Ilič
Urednik/ca: Ivan Svetlik
320 strani
Področja:
ISBN: 961-6294-55-5