Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja med antiko in srednjim vekom (375-600)

Redna cena: 18.80€
Spletna cena: 15.04€
Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja med antiko in srednjim vekom (375-600)
Prevod:
Amalija Maček
Anja Naglič
2005

ZADNJI IZVODI
Knjiga prinaša oris in analizo obdobja med 4. in 6. stoletjem. To je čas, v katerem razpade Zahodno rimsko cesarstvo, se začne prehod v fevdalno ureditev in pride do nove etnične poselitve ozemlja; in tudi čas prihoda Slovanov (največkrat skupaj z Avari). To obdobje je v pričujočem delu prvič natančno prikazano skozi regionalno dogajanje na alpskopo-donavsko-balkanskem območju, s pomembnim težiščem na ozemlju današnje Slovenije, Koroške in Furlanije.

Osrednje teme knjige so zahodni Ilirik v pozni antiki kot predmet sporov med Zahodnim in Vzhodnim rimskim cesarstvom, ustroj civilne in vojaške uprave ter njuno postopno razkrajanje zaradi vdorov barbarskih plemen, širjenje krščanstva, prodor novih ljudstev in nastanek novih državnih tvorb, zametkov fevdalne ureditve ter stapljanje prišlekov s preostanki romanskega prebivalstva.

Knjiga je opremljena z več historičnimi kartami, obsežnim znanstvenim aparatom, viri in literaturo ter z imenskim, krajevnim in pojmovnim indeksom

Izvirni naslov: Völkerverschiebungen im Ostalpen-Mitteldonau-Raum zwischen Antike und Mittelalter (375-600)
Spremna beseda: Matjaž Rebolj
349 strani, mehka vezava
Področja:
ISBN: 961-6294-66-0