Splošni prodajni pogoji

(sprejeti in objavljeni na internetni strani Založbe Sophia dne 20. 04. 2021)

 1. O ZALOŽBI
 2. CENE IN POPUSTI
 3. NAROČANJE, PLAČILA, DOSTAVA IN STROŠKI POŠILJANJA
  1. Splošna določila
  2. Plačilo po predračunu
  3. Plačilo po računu z odlogom plačila (velja samo za pravne osebe)
  4. Plačilo po povzetju
  5. Osebni prevzem
  6. Prednaročilo
  7. Ogledni izvod
  8. Naročila iz tujine
 4. REVIJA BOREC (splošno o reviji, dinamika izhajanja, naročanje, cenik in ugodnosti za naročnike)
 5. POSTOPEK SPLETNEGA NAROČANJA
 6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN MOŽNOST VRAČILA
 7. HRAMBA DOKUMENTACIJE
 8. REKLAMACIJA
 9. KONČNA DOLOČILA

1. O ZALOŽBI

Prodajo na daljavo izvaja Založba Sophia, zavod za založniško dejavnost (skrajšano Založba Sophia), Einspielerjeva ulica 6, p.p. 2691, 1001 Ljubljana, vršilka dolžnosti direktorja in odgovorna urednica programa in revije Tanja Velagić, matična številka: 17868900, ID št. za DDV: SI13743538, TRR: SI56 0400 1004 9023 498, št. vpisa pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/37103/00. Založba prodaja knjige in revije iz lastnega založniškega programa.

2. CENE IN POPUSTI

Cene

Cene knjig/revij so v evrih in vključujejo 5 % DDV. Cene poštnih stroškov so v evrih vključujejo 22% DDV. Redno ceno knjige/revije določi založba in velja na vseh prodajnih mestih enako za vse kupce. Naročniško ceno posameznega letnika revije določi založba in velja za naročila direktno pri založbi. Cene veljajo do preklica oz. objave novih. Za kupca (pravne osebe in posameznike) velja cene na dan oddaje naročila. Cene knjig in tekočega letnika revije so objavljene na spletni strani založbe; na ceniku, ki je na vpogled na sedežu založbe ter na zadnji platnici vsake knjige/revije (pri izdajah od leta 2005).

Popusti

Za naročilo direktno pri založbi odobrimo do 20% popust na redne cene knjig/revij. Na spletni strani je takšna cena označena kot spletna cena in velja za vse končne kupce enako. Popust ne velja:

 • za knjige/revije v akciji, kar pa je pri vsaki knjigi posebej označeno (v tem primeru velja akcijska cena)
 • za knjige v prednaročilu (v tem primeru velja prednaročniška cena)
 • za knjige, pri katerih je od dneva začetka prodaje preteklo manj kot šest mesecev (v skladu z Zakonom o enotni ceni knjige v tem primeru velja "enotna cena knjige", to je redna cena*).
 • pri naročniških cenah na revijo (v tem primeru velja naročniška cena)
 • pri določenih knjigah/revijah, katerih cene so že bile trajno znižane (v tem primeru velja redna cena).

3. NAROČANJE, PLAČILA, DOSTAVA IN STROŠKI POŠILJANJA

3.1. Splošna določila

Oddaja naročila:

 • po spletnem obrazcu
 • po elektronski pošti na narocila@zalozba-sophia.si
 • po pošti na naslov: Založba Sophia, p.p.2691, 1001 Ljubljana
 • po telefonu 01 434 49 35

Obvezni podatki pri oddaji naročila:

 • Ustanova/Ime in priimek
 • Naslov
 • Davčna številka (samo zavezanci za DDV)
 • Elektronski naslov v primeru spletnega naročila
 • Naročene knjige in št. naročenih izvodov
 • Način plačila
 • Druge opombe, ki vplivajo na izvršitev naročila

Izbirate lahko med naslednjimi načini plačil:

 • Plačilo po predračunu
 • Plačilo po računu po odlogom plačila (velja samo za pravne osebe javnega prava)
 • Plačilo po povzetju
 • Osebni prevzem (plačilo z gotovino)

Če kupec ne izbere način plačila, običajno pošljemo predračunu.

Vsi načini plačila so podrobneje opisani v nadaljevanju in vplivajo na način dostave ter stroške pošiljanja.

Posebni načini naročanja (naročilo na revijo, prednaročilo, ogledni izvod, naročilo iz tujine idr.) so prav tako opisani v nadaljevanju.

3.2.Plačilo po predračunu

 • Kupec izbere način plačila po predračunu.
 • Predračun za naročene knjige/revije pošljemo na kupčev elektronski/poštni naslov praviloma isti ali naslednji dan po prejemu naročila. Rok za plačilo predračuna je 8 dni, sicer se šteje, da je kupec od naročila odstopil. V 3 delovnih dneh po prejemu plačila pošljemo knjige/revije in račun na kupčev naslov.
 • Pošiljko pošljemo kot navadno pismo ali kot paket.
 • Kupcu zaračunamo poštnino v znesku 1,5 €.
 • Brezplačna poštnina velja za naročila nad 30 €.
 • Pravnim osebam javnega prava ne zaračunavamo poštnine.

3.3. Plačilo po računu z odlogom plačila (velja samo za pravne osebe javnega prava)

 • Kupec izbere način plačila po računu z odlogom plačila (velja samo za pravne osebe javnega prava).
 • Račun in knjige/revijo pošljemo na kupčev naslov v 5 delovnih dneh po prejemu naročila. Običajni odlog plačila je 1 mesec.
 • Pošiljko pošljemo kot navadno pismo ali kot paket.
 • Pravnim osebam javnega prava ne zaračunavamo poštnine.

3.4. Plačilo po povzetju

 • Kupec izbere način plačila »po povzetju«.
 • Račun in knjige/revije pošljemo na kupčev naslov v 3 delovnih dneh po prejemu naročila. Kupec plača račun pošti ob dostavi pošiljke, pri tem mu pošta zaračuna dodatno še provizijo za nakazilo.
 • Pošiljko pošljemo kot priporočeno pismo z odkupnino ali kot paket z odkupnino (»po povzetju«).
 • Kupcu zaračunamo poštnino v znesku 3 €.
 • Brezplačna poštnina velja za naročila nad 30 €.
 • Pravnim osebam javnega prava ne zaračunavamo poštnine.

3.5. Osebni prevzem

(Prosmo vas, da v času Covid ukrepov preverite pri založbi morebitna posebna določila glede osebnega prevzema.)

 • Kupec izbere kot način plačila osebni prevzem.
 • Kupec plača račun z gotovino ob osebnem prevzemu.
 • Kupec lahko izbere način plačila po predračunu ali po računu z odlogom plačila (velja samo za pravne osebe javnega prava) in nas hkrati obvesti oz. označi v opombah, da bo knjige/revije prevzel osebno.
 • Osebni prevzem je možen na sedežu založbe vsak dan od petka do ponedeljka med 10.00 in 15.00 uro. Prosimo za predhodno najavo po e-pošti ali telefonu. V kolikor kupec knjige ne prevzame v roku 10 delovnih dni od naročila, se šteje, da je od naročila odstopil.
 • Kupcu ne zaračunamo poštnine.

3.6. Prednaročilo

 • Nakup v prednaročilu pomeni, da kupec knjigo naroči in plača še pred izidom knjige (tako določa Zakon o enotni ceni knjige). V nasprotnem primeru prednaročniška cena ne velja in kupcu zaračunamo knjigo po redni ceni.
 • Kupec izbere način plačila po predračunu (plačilo "po povzetju" v tem primeru ni moženo).
 • Predračun za knjigo pošljemo na kupčev elektronski/poštni naslov praviloma isti ali naslednji dan po prejemu naročila. Kupec plača predračun v 8 dneh, najkasneje pa na dan pred izidom knjige. Knjigo/e pošljemo na kupčev naslov skupaj z računom v 5 delovnih dneh od izida knjige oz. kupca obvestimo, da lahko knjigo/e osebno prevzame.
 • Datum izida knjige je naveden na predračunu in je enak datumu začetka prodaje knjige.
 • Pošiljko pošljemo kot navadno pismo ali kot paket.

3.7. Ogledni izvod

V kolikor ni določeno drugače, veljajo za naročila knjig/revij na podlagi oglednega izvoda enaka določila kot za druga naročila. Posebnosti so:

 • Ogledni izvod lahko naroči samo pravna oseba
 • Ogledni izvod pošljemo skupaj z ogledno dobavnico v roku 3 delovnih dni od prejema naročila.
 • Račun za knjige/revije pošljemo kupcu v 3 delovnih dneh od potrditve ogledne dobavnice oz. v 3 delovnih dneh po preteku veljavnosti ogledne dobavnice.
 • Ogledni izvod je možno naročiti vsakič posebej ali pa se dogovorimo za redno pošiljanje vsake novitete na ogled.
 • Ogledni izvod lahko pravna oseba na svoje stroške vrne založbi v dogovorjenem roku, ki je naveden na ogledni dobavnici.
 • Ogledni izvod lahko pravna oseba javnega prava na stroške založbe vrne založbi v dogovorjenem roku, ki je naveden na ogledni dobavnici.

3.8. Naročila iz tujine

V kolikor ni določeno drugače, veljajo za naročila knjig/revij iz tujine enaka določila kot za druga naročila. Posebnosti so:

 • Kupcu zaračunamo dejanske stroške pošiljanja po veljavnem ceniku Pošte Slovenija.
 • Določila o brezplačni dostavi ne veljajo.
 • Iz tujine ni mogoče naročati oglednih izvodov.

4. REVIJA BOREC (splošno o reviji, dinamika izhajanja, naročanje, cenik in ugodnosti za naročnike)

Splošno o reviji in dinamika izhajanja

Borec, revija za zgodovino, antropologijo in književnost, je bila ustanovljena decembra 1948. Ustanovila jo je Zveza združenj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije, prva številka pa je izšla leta 1949. Do danes je skupaj izšlo že več kot 700 številk revije. V svoji 65 letni zgodovini izhajanja je imela revija več izdajateljev, založbi Borec je sledila založba Mladika, od leta 1993 Publicistično društvo ZAK in od leta 2013 Založba Sophia. Revija se je postopno razvijala iz borčevskega glasila v strokovno, humanistično, meddisciplinarno in širšo družbeno kritično publikacijo, ki temelji na mednarodnem in medgeneracijskem sodelovanju.

Posamezni letnik revije zajema 9 številk, razporejenih v dveh do štirih zvezkih, od tega vsaj eden vključuje še prilogo (npr. zgoščenko z dokumentarnim filmom ali knjigo). Povprečni obseg letnika je do 650 strani, povprečni obseg posameznega zvezka pa je odvisen od števila izdanih zvezkov na leto (od 200 do 350 strani pri dveh ali od 150 do 200 strani pri štirih).

Prispevki v zvezkih so razdeljeni na štiri tematske sklope: Arhivi spomina, Horizonti zgodovine, Umetnost in stvarnost ter Odmevi in ocene. Revija izhaja s pomočjo projektne finančne podpore Javne agencije za knjigo RS ter stalnih naročnikov.

Naročanje na revijo

Naročniško obdobje traja eno leto in sicer od 1. aprila tekočega leta do 31. marca naslednjega leta. Na revijo se lahko naročite pri založbi, pri čemer sprejemamo samo pisna naročila. Naročilo lahko oddate preko:

 • spletnega obrazca (izberite poljubni zvezek revije in v opombi označite, da želite postati naročnik revije),
 • elektronske pošte ali
 • pisno na naš naslov.

Pisno naročilo ima veljavo pogodbe in velja do preklica, ki ga prav tako sprejemamo samo v pisni obliki. V kolikor naročnino prekinete še pred razpošiljanjem prvega zvezka tekočega letnika, velja odpoved za tekoči letnik, sicer za naslednji letnik. Račun za letno naročnino pošiljamo ob zaključku letnika oz. najkasneje v mesecu pred začetkom novega naročniškega obdobja. Ob naročilu na revijo prejmete vse zvezke tekočega letnika, ne glede na datum oddaje naročila. Na revijo se lahko naročite za najmanj eno leto. V primeru spremembe izdajatelja revije se vsi obstoječi naročniki revije avtomatično prenesejo na novega izdajatelja ter so o spremembi izdajatelja samo pisno obveščeni.

Nakup posameznega zvezka revije

Posamezne zvezke revije lahko kupite v bolje založenih knjigarnah (velja za tekoči letnik) ali pa jih naročite pri naši založbi. Za nakup posameznega zvezka revije veljajo enaka določila kot pri nakupu knjig iz našega knjižnega programa.
Na zalogi imamo tudi omejeno število posameznih številk starejših letnikov revije.

Cenik in ugodnosti za naročnike

CENIK TEKOČEGA LETNIKA

- redna cena zvezka: 8 €
- redna cena tematskega zvezka: 12 €
- letna naročnina za posameznike: 25 €
- letna naročnina za ustanove: 30 €

Letnik obsega 4 zvezke revije, od tega vsaj eden vključuje prilogo. Stroški pošiljanja so vključeni v ceno letne naročnine, izjema so stroški pošiljanja v tujino.

UGODNOSTI ZA STALNE NAROČNIKE PRI NAKUPU KNJIG ZALOŽBE:

- 30% naročniški popust na redne cene knjig (ne velja za nove knjige /knjige, ki so v prodaji do 6 mesecev/, knjige v akciji in knjige v predprodaji), pri čemer kupce prosimo, naj nas na naročniški popust opozorijo
- občasni akcijski naročniški popust na izbrane naslove
- občasno knjižno darilo

UGODNOSTI ZA NOVE NAROČNIKE:

- pretekli letnik revije brezplačno in/ali
- knjižno darilo iz programa založbe v vrednosti do 15 EUR (pri tem so knjige mlajše od 6 mesecev izjema*)

Kupec izbere ugodnosti ob naročilu na revijo, zvezke preteklega letnika in izbrano knjigo pa pošljemo najkasneje skupaj s prvim naslednjim zvezkom tekočega letnika.

5. POSTOPEK SPLETNEGA NAROČANJA

Postopek nakupa poteka v štirih korakih brez registracije kupca.

Posamezne knjige/revije s seznama kataloga lahko dodajate v košarico s klikom na gumb Naroči. Košarico lahko v vsakem trenutku pregledate s klikom na gumb Naročila/Preglej vsebino košarice. V kolikor je vaša košarica prazna, klik na gumb Naročila ni možen, zraven pa je izpisano obvestilo »Vaša košarica je prazna«. Ko ste z dodajanjem knjig/revij v košarico zaključili, lahko pričnete s postopkom nakupa (košarico odprete z gumbom desno zgoraj Naročila/Preglej vsebino košarice).

V 1. koraku lahko pregledate košarico, iz nje odstranite izdelke, spremenite njihovo količino in preverite, kolikšni so stroški poštnine. S klikom na gumb »Nazaj na katalog« se vrnete na katalog in nadaljujete s pregledovanjem vsebine, s klikom na gumb »Na blagajno« pa postopek nakupa nadaljujete.

V 2. koraku lahko še enkrat pregledate košarico, vnesete svoje podatke za izstavitev predračuna oz. računa, izberete način plačila in dostave ter vpišete opombe (naročilo na revijo, drugačen naslov za dostavo, drugačen način dostave od običajnega, naročilo oglednega izvoda in druge opombe).

V 3. koraku je vaše naročilo skoraj zaključeno. Preverite vnesene podatke in izberite »Oddaj naročilo«. Če želite podatke popraviti, se z gumbom »Nazaj« vrnite na prejšnjo stran.

V kolikor ste uspešno oddali naročilo, se v 4. koraku na ekranu izpiše obvestilo: »Vaše naročilo je oddano. Številka naročila je __. Zahvaljujemo se Vam za naročilo. Potrdilo o prejemu naročila Vam bomo v kratkem poslali na Vaš elektronski naslov. Če želite, lahko nadaljujete z naročanjem.«

V kolikor Potrdila o prejemu naročila ne prejmete še isti dan, nas o tem obvestite.

V kolikor ste Potrdilo o prejemu naročila prejeli, pričakujte izvršitev naročila po dinamiki, ki je podrobno opisana v točki 3. (Naročanje, plačila, dostava in stroški pošiljanja).

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN MOŽNOST VRAČILA

Kupec z oddajo naročila dovoljuje Založbi Sophia upravljanje z njegovimi osebnimi podatki izključno za namene izpolnjevanja pogodbenega razmerja in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam.

V skladu s 43. členom ZVPo ima kupec pravico, da v 14 dneh založbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila knjige. Založba mora kupcu v tem primeru vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora založba opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če je kupec knjigo/revijo že prejel in od pogobe odstopi, mora prejeto knjigo vrniti založbi v 30 dneh po sporočilu založbi, da odstopa od pogodbe. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno ali izgubljeno, ne da bi bil za to kriv kupec. Vrnitev prejete knjige/revije založbi v roku za odstop od pogodbe (14 dni) se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

7. HRAMBA DOKUMENTACIJE

Naročilo zavezuje Založbo Sophia in kupca ter ima značaj pogodbe. Sklenjena pogodba med založbo in kupcem bo shranjena na sedežu založbe in bo po predhodnem dogovoru možna kupcu na vpogled. Kopijo bo lahko prejel po navadni ali elektronski pošti.

8. REKLAMACIJA

Kupec lahko uveljavlja pravico iz naslova stvarne napake (npr. zamešane strani v knjigi/reviji, prazne strani ipd.), če o napaki obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Založba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. Kupec, ki je pravilno obvestil založbo o napaki, ima pravico od nje zahtevati, da knjigo z napako zamenja z novo ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali vrne plačani znesek v celoti.

9. KONČNA DOLOČILA

Kupcu pripadajo vse pravice, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov. Prav tako kupca varuje Zakon o elektronskem poslovanju na trgu ter Zakon o varstvu osebnih podatkov. Prav tako založbo zavezujejo tudi določila Zakona o enotni ceni knjige.

Založba Sophia si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila, če naročenih knjig/revij ni več na zalogi, če je plačilna rizičnost kupca previsoka ali če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Splošnimi prodajnimi pogoji. O tem kupca tudi takoj obvestimo.

Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Vsa dodatna vprašanja, pojasnila ter reklamacije nam lahko posredujete na: narocila@zalozba-sophia.si, tel. 01 434 4935 ali pisno na naš naslov: Založba Sophia, Einspielerjeva ul. 6, p. p. 2691, 1001 Ljubljana.

S temi Splošnimi prodajnimi pogoji je urejena prodaja končnim kupcem, medtem ko se prodaja na debelo ureja posebej.

Splošni prodajni pogoji pričnejo veljati dne 20. 04. 2021 in veljajo do preklica.

*Zakon o enotni ceni knjige je trenutno zamrznjen.

IZJAVA O ZASEBNOSTI IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Založba Sophia (v nadaljevanju založba) je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov kupcev. Založba ne bo brez izrecnega dovoljenja kupca osebnih podatkov posredovala tretji osebi, razen v primerih, če bo na podlagi zakonskih določb in/ali uradnih oz. sodnih odredb to upravičena ali dolžna storiti. Osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob naročilu na spletni strani založbe bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili izključno za izvedbo naročila.
Kontaktna oseba za vprašanja o tej izjavi o varstvu podatkov je upravljalec spletne strani: Založba Sophia, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, info@zalozba-sophia.si.
V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice: pravico do dostopa, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora obdelavi.

Tanja Velagić,
direktorica