Antikapitalistični manifest

Redna cena: 9.00€
Spletna cena: 7.20€
Antikapitalistični manifest
Prevod:
Zdenka Erbežnik
2004

V Antikapitalističnem manifestu Callinicos analizira nastanek in razvoj novega svetovnega gibanja, različne struje v njem in njegove strateške dileme. Logika kompetitivne akumulacije, ki žene kapitalistični sistem, je po Callinicosu uničujoča za življenje na Zemlji; zoperstavlja ji vrednote demokracije, učinkovitosti, trajnostnega razvoja in pravičnosti. Analizira nastajanje in reševanje družbenih konfliktov in nakaže poti za stabilnejši ekonomski razvoj in zmanjšanje globalne revščine. Nasproti vseobsežni privatizaciji in individualizaciji predlaga uvedbo načrtovane ekonomije, demokratičen sistem pogajalskega usklajevanja, večjo vlogo javnega sektorja in družbene lastnine ter zagotovljen osnovni dohodek za vsakogar.

Polemično in analitično obenem, informativno in angažirano delo je sprožilo burne razprave; v novejši družboslovni in humanistični literaturi pa bo nedvomno ostalo kot tehten prispevek k razmišljanju o pravični svetovni ureditvi in kot navdih za vse, ki verjamejo, da je drugačen svet možen.

V prologu H koncu kapitalizma je prof. dr. Rastko Močnik, sociolog in angažirani intelektualec, nasproti geslu TINA – There is no alternative – predstavil teoretske razlage in argumente proti neoliberalnemu kapitalizmu, dokazujoč, da alternative vendarle so.

Delo je opremljeno z imenskim in pojmovnim kazalom ter bogatimi referencami.

Izvirni naslov: An Anticapitalist Manifesto
Spremna beseda: Rastko Močnik
Zbirka: / 5
200 strani, mehka vezava
Format: 145 x 210 mm
ISBN: 961-6294-60-1