Boris Muževič

BORIS MUŽEVIČ (roj. 1949), sociolog in publicist, prevajalec Gramscijevih političnih spisov. Z novinarstvom se je začel ukvarjati med študijem sociologije na FSPN, po študiju pa se mu je povsem posvetil. Bil je med snovalci Radia Študent, ki so ga ustanavljali v zgodovinsko pomembnem času kot nujnost za študentsko gibanje in razvoj kritičnega mišljenja. Na RŠ je deloval od leta 1969 (zasedba Filozofske fakultete v Ljubljani) do leta 1974, najprej kot novinar, kmalu kot urednik družbene redakcije, nato pa kot odgovorni in glavni urednik. Leta 1974 je sprejel povabilo za predsednika študentske organizacije Slovenije. Zvezo skupnosti študentov Slovenije je pripeljal v Zvezo socialistične mladine Slovenije. Bil je član Centralnega komiteja ZKJ iz Slovenije (1985–1986), izvršni sekretar (1985–1987) ter član predsedstva CK ZKJ (1989–1990). V času zadnje zaostritve v devetdesetih letih je bil v delovni skupini za politični pluralizem.

Knjige: