Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Redna cena:
25.00€
2022
V drugem zvezku avtobiografske študije Adamič obravnava radikalizacijo družbenih gibanj v Ameriki, možnosti novega delavskega gibanja, alternativnega izobraževanja in družbene preobrazbe, ki bi omogočala temeljno skupno varnost. VEČ
     
Redna cena:
22.00€
2022
Teoretski knjižni prvenec mlade filozofinje in sociologinje je podrobna raziskava Marxove teorije predmetov in predmetnosti. Razlikuje se od prevladujočih marksističnih del, ki se osredotočajo na vlogo kapitala ali delavskega razreda z vidika njunega pojmovanja kot subjektov zgodovinskih procesov. Knjiga obravnava teorijo predmetov in predmetnosti v Marxovi kritiki politične ekonomije. VEČ
     
Redna cena:
35.00€
2022
»Evropa naj ne bo geografski, ampak po krvi pogojeni pojem.« Na tem načelu je temeljila radikalnost nacionalno-rasistične politike, ki je sledila Hitlerjevemu govoru 6. oktobra 1939 v Reichstagu. Kako so se v napovedanem »novem redu« znašli Nemci zunaj meja »tretjega rajha«, še posebej z Balkana in kočevski Nemci? Kako so potekale njihove selitve? Kako se je temu utiralo pot že po prvi svetovni...VEČ
     
Redna cena:
35.00€
2022
V akademskem svetu, kjer je bil Stalin dolgo časa edinstven predmet političnih življenjepisov, bi lahko obravnavanje njegove ekipe vzbudilo napačen vtis, da hočem Stalina prikazati manj mogočnega, kot se je predpostavljalo VEČ
     
Redna cena:
22.00€
2022
Dialektični antibarbarus ne sodi le na sicer častno mesto v zbirki najbolj prodornih spisov, ki so nastali v jugoslovanskih polemikah in soočanjih na levici med svetovnima vojnama. Tudi ne sodi le na vidno mesto med spisi, ki so na vseh koncih sveta, posebno pa Evrope, postavili neprehodno mejo abotnim predstavam socialističnega realizma in jih soočili z realizmom in socializmom, kakršna bi...VEČ
     
Redna cena:
12.00€
2022
Ena izmed zaskrbljujočih posledic silovitega vzpona kitajske gospodarske rasti, njene tranzicije v kapitalistično usmerjeno tržno gospodarstvo in njene vse bolj vidne vloge v razmerju svetovnih velesil, pa je naraščajoče rivalstvo z Združenimi državami Amerike. Danes se v medijih veliko govori o novi hladni vojni med Ameriko in Kitajsko, češ da gre za ideološki boj med zahodno liberalno...VEČ
     
Redna cena:
8.00€
     
Redna cena:
18.00€
2022
Kultno delo ameriške pesnice, feministične teoretičarke in aktivistke bell hooks (1952–2021) je apel k širokemu razumevanju feminizma, ker se ga še vedno prepogosto dojema kot pristranskega, ozkega, izključevalnega. V iskrivem, kritičnem družbeno angažiranem tonu podaja temeljne probleme spola, seksualnosti, družbe, in sicer z vidika sprege kapitalizma, rase, razreda in spola, sprege, ki...VEČ
     
Redna cena:
8.00€
     
Redna cena:
23.00€
2022
Eno od temeljnih del s področja svetovnega feminizma. Avtorica skozi podroben socialnozgodovinski pregled družbenih uporov, ali kot opredeli sama, uporniškega telesa od srednjega veka do »novega sveta«, in s prikazom postopkov prvotne akumulacije kapitala, dela in degradacije žensk ob prehodu iz fevdalizma v kapitalizem obravnava izkoriščanje in zatrtje žensk, razvoj procesov naturalizacije...VEČ