Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Ž
Razprodano!
2001
Avtor sodi v vrh slovenske filozofske logike, teorije znanosti in analitične filozofije in veliko objavlja tudi v tujini, predvsem v nemškem jezikovnem prostoru. V obširnem delu predstavlja razvoj spoznavne teorije, njene usmeritve, kot sta npr. fundacionalizem in koherentizem, različne načine in izvore spoznanja, vprašanja upravičenja resničnostnih sodb, razlikovanja apriornih in aposteriornih...VEČ
          

Redna cena:
8.35€
Spletna cena: 6.68€
1996
Glavni predmet knjige je znanost kot sistematična spoznavna dejavnost posameznikov in skupin, ki rezultira v znanstvenih teorijah. V ospredju so tiste sestavine znanosti, ki omogočajo nastanek in razširjanje znanstvenega znanja ter njegovo uporabo v stvarnem svetu. Avtor se osredotoči na tri sestavine, v katerih vidi jedro znanstvenega dela: znanstveno znanje, problematiko znanstvenih razlag in...VEČ
          
Razprodano!
1992
Monografija daje temeljit uvod in uvid v paradigme in ključne probleme sodobnih znanosti; skozi optiko filozofije znanosti in pristop analitične filozofije nam avtor predstavlja najpomembnejše znanstvene teorije in njihovo strukturo, problematiko splošnosti in nujnosti naravnih in znanstvenih zakonov ter njihovo uporabnost v izkustvenem svetu. VEČ