Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
     

Redna cena:
18.00€
Spletna cena: 16.20€
2019
Klasično zgodovinopisno delo, utemeljeno na virih, rekonstrukciji dogajanj in znanstveni objektivnosti, v katerem avtor podrobno razčlenjuje izjemno zanimivo obdobje frakcijskih bojev v KPJ pred drugo svetovno vojno, pokaže, da Josip Broz - Tito še zdaleč ni bil niti edini niti samoumevni kandidat za voditelja KPJ. Na podlagi objavljenih spominov, starejše in najnovejše strokovne literature ter...VEČ
     
Redna cena:
8.00€
2012
Čeprav so migracije v javnosti predstavljene kot eden bolj perečih problemov v Evropski uniji, za avtorja migranti niso problem, ker naj bi ogrožali nacionalno substanco in odžirali delovna mesta, kot je prevladujoče rasistično in stigmatizacijsko stališče zahodnoevropskih političnih elit in številnih njihovih volivcev, temveč zato, ker jim je odvzeto spodobno plačilo za njihovo delo in primerni...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2011
V knjigi se Momiglianov učenec in profesor na princetonski univerzi Anthony Grafton z enciklopedično načitanostjo, analitično prodornostjo in slogovno izbrušenostjo loteva več kot dveh tisočletij zgodovine literarnega ponarejanja. Razprava, ki se giblje med, denimo, potvorbami Dionizija Odpadnika iz četrtega stoletja pr. n. št. in Protokoli sionskih modrecev iz dvajsetega, se dotika raznovrstnih...VEČ
     
Razprodano!
2006
Zdi se, da danes v sodobnih demokratičnih družbah prevladuje pogled na politiko, češ da je neučinkovita, koruptivna, egoistična in jo je zato treba odpraviti ali se čim manj ukvarjati z njo. Andrew Gamble nasprotuje novodobnemu fatalizmu, v zadnjih letih razširjenim teorijam o koncu vsega – koncu ideologije, koncu nacionalne države, koncu avtoritete, koncu javne sfere in koncu zgodovine, ki so se...VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Spletna cena: 9.60€
2004
Številne družbe se soočajo z upadanjem branja in širše pismenosti prebivalstva zaradi vrste dejavnikov, ki jih šola ne more nadzorovati. V ospredju je vprašanje, kaj storiti, da bi učenci in dijaki razvili bolj učinkovito bralno zmožnost, ki bi omogočala vseživljenjsko pismenost kot trajno zmožnost uspešnega govornega in pisnega sporazumevanja. Grosmanova prikaže in razčleni probleme pouka za...VEČ
     
Razprodano!
1996
Redke so knjige, ki z enakim uspehom nagovarjajo bralsko publiko vseh narodnosti, generacij in starosti. Živalska povest , ki jo je angleški pisatelj objavil že leta 1908, je brez dvoma ena izmed njih. čeprav jo je namenil predvsem otrokom, so knjigo z univerzalnim sporočilom, ki skozi dogodivščine junakov iz živalskega sveta – Krta, Vodne podgane, Žabca, Jazbeca in drugih – slavi...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorica, teoretičarka in priznana ustvarjalka video filmov, se osredotoča na prikaz družbenih, kulturnih in političnih vidikov posledic novih tehnologij v razmerah postmoderne družbe. Posega na vrsto področij, ki zadevajo položaj in transformacije subjekta, posameznika in telesa v sodobnem svetu, in opozori tudi na posledice, ki jih ima zdajšnje preoblikovanje globalne družbe postmodernosti za...VEČ
     
Razprodano!
1991
V zborniku so zbrani pogledi, stališča in argumenti, ki so jih spomladi 1991 ponujale obramboslovna in druge stroke, pa tudi sami pobudniki demilitarizacije Slovenije kot alternativne poti za zagotavljanje nacionalne varnosti. VEČ
     
Razprodano!
1990
Britanski zgodovinar najprej predstavi življenjsko pot in ideje Adolfa Hitlerja, posebej nazorno skozi prikaz ključnih misli njegovega dela Mein Kampf, osnovne poteze nacistične ideologije in ključne ekonomsko-socialne vzroke, ki so omogočili propad weimarske republike in vzpon Hitlerja in njegove nacistične stranke na oblast. Nadalje opisuje elemente nacistične notranje politike –...VEČ