O založbi

Splošni podatki:

Založba Sophia
zavod za založniško dejavnost
Einspielerjeva ulica 6, p.p. 3560
1001 Ljubljana

www.zalozba-sophia.si (spletna stran ne uporablja piškotkov)
info@zalozba-sophia.si
www.facebook.com/zalozbasophia

Davčna številka: SI13743538
Matična številka: 1786890000
TRR: SI56 0400 1004 9023 498, Nova KBM d.d.
Št. vpisa: 1/37103/00 (Okrožno sodišče Lj.)

Finančno nas podpira Javna agencija za knjigo RS in sicer v obliki programskega financiranja knjižnega programa in projektnega financiranja revijalnega programa.

Založba ima status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, podeljen s strani Ministrstva za kulturo RS, kateri lahko vsako leto donirate 0,5 % dohodnine. Vsem, ki ste nam del dohodnine v preteklih letih že donirali, se iskreno zahvaljujemo (Obrazec za donacijo dela dohodnine).

Zgodovina in poslanstvo

Prvih 12 let smo v založniškem prostoru delovali pod imenom Znanstveno in publicistično središče d.o.o. (1991-2002), leta 2003 pa smo se preoblikovali v zasebni zavod ter preimenovali v Založbo Sophia.

Vse od začetka smo izdajali in promovirali kakovostno izvirno in prevodno družboslovno in humanistično literaturo z usmeritvijo v refleksijo najaktualnejših družbenih dogajanj, pojavov in premikov na globalni ravni in pri nas. V književni produkciji zahajamo v različne stroke in discipline: od filozofije, umetnosti in kulture do zgodovine, političnih ved, sociologije, ekonomije, prava, šolstva in izobraževanja, psihologije, psihoanalize, antropologije, etnologije, komunikologije, študij spolov itd. Naš namen je vseskozi ostal enak: odpirati nova vprašanja, razvijati mišljenje, ponujati razmisleke o mnogoterih razsežnostih sveta in življenja ter nenazadnje žlahtno zadovoljstvo branja. Danes seznam naših izdaj šteje prek 250 naslovov, naše knjige pa izhajajo v različnih zbirkah, od katerih sta najnovejši zbirka Naprej! in zbirka Previharimo viharje.

V letu 2013 smo še nekoliko razširili svoje delovanje, saj smo postali novi izdajatelj revije Borec.

Revija Borec

Borec, revija za zgodovino, antropologijo in književnost, je bila ustanovljena decembra 1948. Ustanovila jo je Zveza združenj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije, prva številka pa je izšla leta 1949. Do danes je skupaj izšlo že več kot 700 številk revije. V svoji 65 letni zgodovini izhajanja je imela revija več izdajateljev, založbi Borec je sledila založba Mladika, od leta 1993 Publicistično društvo ZAK in od leta 2013 Založba Sophia.

Revija se je postopno razvijala iz borčevskega glasila v strokovno, humanistično, meddisciplinarno in širšo družbeno kritično publikacijo, ki temelji na mednarodnem in medgeneracijskem sodelovanju. Osrednjo vlogo imata proučevanje zgodovine in refleksija aktualnih tem družbene stvarnosti, še posebej z vidika nujnosti zgodovinskega spomina ob splošnih trendih zgodovinskega revizionizma, abstrahiranja, dekontekstualizacije in anestetiziranja konfliktnih segmentov družbene stvarnosti. Revija se ne osredinja izključno na vojno zgodovino in tematiko NOB-ja, prav tako NOB-ja ne zvaja na ideologijo in folkloro, temveč razvija njegovo temeljno razsežnost uporništva kot razrednega boja in družbenega transformiranja.

Posamezni letnik revije zajema 9 številk, razporejenih v dveh do štirih zvezkih, od tega vsaj eden vključuje še prilogo (npr. zgoščenko z dokumentarnim filmom ali knjigo). Prispevki v zvezkih so razdeljeni na štiri tematske sklope: Arhivi spomina, Horizonti zgodovine, Umetnost in stvarnost in Odmevi in ocene.

Kontakti:
Direktorica in odgovorna urednica knjižnega programa ter revije:

Urednik knjižnega programa:

Uredništvo revije:

Prodaja, naročnina na revijo:

Na zemljevidu: