Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Z
Redna cena:
35.00€
2023
Temeljno in sodobno delo na področju družbene, kulturne in politične zgodovine habsburškega imperija in 19. stoletja, ki presega prevladujoče nacionalistične in etnicistične paradigme. V strokovni javnosti velja za najboljši prikaz Habsburške monarhije, saj se avtor v naraciji in pri utemeljevanju svojih tez in stališč opira na zelo obsežen nabor najsodobnejše literature, zlasti pa predstavlja...VEČ
     
Razprodano!
2003
Avtorica v knjigi predstavi in zagovarja koncept učeče se družbe, ki temelji na strategiji vseživljenjskega učenja in izobraževanja v hitro spreminjajoči se družbi, kjer je znanje vse bolj razpršeno na različne institucije in oblike. Ključno je vprašanje, koliko se univerza prilagaja tem spremembah in koliko se je sploh pripravljena spreminjati, kar zadeva njeno strukturo, cilje in način...VEČ
     
Razprodano!
1998
Avtor se ukvarja z Balkanom in življenjem njegovih prebivalcev od 16. stoletja do prvih desetletij 20. stoletja: temi se približa skozi pričevanja evropskih popotnikov, od vojakov in trgovcev do diplomatov in znanstvenikov, ki so v tem času potovali po Balkanu. V svojih delih so popotniki opisali marsikaj – od ljudskih vraž do običajev na balkanskih dvorih, od načinov izražanja verske...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorja v delu, ki spaja elemente visokošolskega učbenika in znanstvene monografije, kombinirata zgodovino biologije z vstopom v novo biologijo in nove teoretske prelome. Pri tem sta izrazito kritična in podajata lastne izvirne poglede in teorije. Seznanjata nas z razvojem bioloških konceptov od antike do 20. stoletja, s paradigmami moderne biologije in posebej z najnovejšimi pristopi k problemu...VEČ
     
Razprodano!
1995
Bogata pripoved o severnoameriških Indijancih, ki je plod izjemnega poznavanja razpoložljivih virov in osebne izkušnje – avtor je vrsto let preživel v ZDA –, nas seznanja z življenjem indijanskih plemen od pradavnine do stika z belo civilizacijo, popelje v čas “odkrivanja” novega sveta in odgovarja na vprašanje, kako Indijanci živijo danes. VEČ
     
Razprodano!
1994
Avtor predstavi model uspešne industrijske politike za Slovenijo, zgrajen na prikazu delovanja najuspešnejših držav, zlasti glede na vlogo države in podjetništva, posebej v Nemčiji, Švici, skandinavskih državah, v ZDA, na Japonskem in v štirih azijskih trgih. VEČ