Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Redna cena:
23.00€
2023
Študija položaja in vloge tujega lastniškega in kreditnega kapitala v gospodarstvu in vodenju politike Kraljevine Jugoslavije je najbrž najcelovitejša in najbolj zaokrožena monografska obdelava te problematike, zaradi česar jo lahko prištevamo med klasična dela tukajšnje ekonomske zgodovine. VEČ
     

Redna cena:
9.00€
Spletna cena: 8.10€
2012
Z neoliberalnim preobratom in njegovimi posledicami za globalizacijo so se še posebej jasno pokazale kapitalistične značilnosti naših družb. VEČ
     
Razprodano!
2008
V letu 2005 prvič objavljenem delu Nov razmislek o Evropi, ki že slaba tri leta kasneje velja za eno temeljnih področnih del, avtorja odločno širita okvire obstoječe razprave o evropeizaciji, praviloma skrčene na strogo funkcionalen diskurz EU kot nadnacionalne oblasti, ki izpodriva nacionalno državo. Delanty in Rumford opozarjata, da prevladujoči pristopi k preobrazbi Evrope prezrejo sodobne...VEČ
     

Redna cena:
9.00€
Spletna cena: 7.20€
2004
V zajetnem paketu knjig na temo Evropa in Evropska unija je Debeljakova knjiga izjemna v tem, da domači avtor hkrati ponuja premislek sodobnega slovenskega položaja v odnosu do evropske paradigme in razlaga žive ideje in poglede, ki krožijo v evropskih znanstvenih, kulturnih in nenazadnje političnih debatah. Debeljak nam tolmači Evropo v svojem značilnem pripovednem slogu, ki ob zgodovinskih...VEČ
     
Razprodano!
2003
Prevod knjige italijanske politoginje prinaša kombinacijo temeljnih pojmov politične znanosti in analize političnih sistemov moderne države. V sedmih poglavjih prikaže značilnosti demokratičnih in nedemokratičnih ureditev, politično delovanje v navezavi na vprašanja interesov, participacije, (ne)enakosti in medijev ter aktualno stanje družbenih gibanj in skupin v politiki, ustroj in delovanje...VEČ
     
Razprodano!
1999
Delo prinaša teoretsko in socialno-zgodovinsko analizo razvoja institucije umetnosti v civilizacijski paradigmi Zahoda in predstavlja pomemben prispevek h kritični analizi avtonomije umetnosti v sodobnem kapitalizmu. Skozi oris umetniških modelov, paradigem in gibanj, zlasti romantike in realizma 19. stoletja, pokaže postopno radikalizacijo umetniškega izraza, ki doseže svoj vrhunec v obdobju...VEČ
     

Redna cena:
10.80€
Spletna cena: 8.64€
1995
Avtor predstavlja aktualne razmisleke s področja sociologije religije v devetih esejih, večinoma že objavljenih v revialnem tisku. Izpostaviti velja esej o pomenu religioznega opusa Mircea Eliadeja in analitično razdelavo temeljnih konceptov religiološke misli M. Webra, zlasti pa spisa Indiskretni šarm fundamentalizma in Islamska “sveta vojna” med duhom in telesom, ki z novim...VEČ