Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž
Redna cena:
49.00€
2021
Življenjsko delo priznanega zgodovinarja, neomajnega aktivista in humanista nas seznanja z drugačno zgodovino ZDA od uveljavljene, »v temelju nacionalistične glorifikacije države«. Ne zanika niti nima ciničnega odnosa do pomena velikih pozitivnih zgodovinskih osebnosti, temveč dosledno daje besedo skupinam in posameznikom, ki so v kanoniziranem zgodovinopisju ZDA postavljeni na stranski tir ali v...VEČ
     

Redna cena:
15.00€
Spletna cena: 13.50€
2016
Knjiga (z avtorjevim predgovorom k slovenski izdaji) obravnava temo, o kateri se veliko govori, a se jo slabo pozna. Je temeljit, a jedrnat zgodovinski prikaz utajevanja davkov in finančnega globalizma od 19. stoletja naprej, postavljen v kontekst evropske krize in javnega dolga. Osredotoča se na davčne oaze, ki jih pojmuje brez ovinkarjenja kot to, kar so: skrito bogastvo narodov. VEČ
     

Redna cena:
16.30€
Spletna cena: 14.67€
2006
Daoistični misleci se odlikujejo po bogastvu zgodb, paradoksov in prispodob, po iskanju drugačnih orodij na poti do Resnice in harmoničnega življenja telesa in duha. V skladu s klasičnim kitajskim načinom razumevanja delovanja in urejenosti sveta, tudi Lie Zi v svojih zgodbah in dialogih zagovarja povezanost vsega, nenehno igro minevanja in nastajanja, na katero nas včasih prav terapevtsko usmeri...VEČ
     
Razprodano!
2004
Zhuang Zijeve zgodbe »odzvanjajo in odsevajo naše življenjske situacije, prek njih vzpostavljamo svojo lastno avtonomijo posameznega trenutka, ki je dober, ne glede na to, kaj nas doleti«, sklene Maja Milčinski v spremni besedi. VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 6.40€
1999
Temeljno vodilo knjige je ideja, da so očetje v enaki meri kot matere sposobni skrbeti za svoje otroke in da sta vloga in vpliv očeta na otrokov intelektualni, čustveni in fizični razvoj nenadomestljiva. Obenem avtorica ne prezre drugačnih razmišljanj, ki vidijo v “pomehkuženem” očetu in izgubi očetovske avtoritete nevarnost za osebno rast otrok in stabilnost družin. V posebnih...VEČ
     
Razprodano!
1997
Knjiga je posvečena dvema temeljnima vprašanjema grške filozofije in s tem tudi filozofije nasploh: vprašanju biti in pomenu logosa. Precej prostora avtor nameni splošnim temam: kaj je grštvo, kakšno je bilo grško življenje, kaj sploh je filozofija in v kakšnih okoliščinah je prišlo do njenega nastanka, kje so prelomna obdobja grške filozofije idr. Delo torej prinaša dobrodošel zgodovinski...VEČ
     
Razprodano!
1995
Na podlagi enkratne zbirke gradiv o začetkih televizije in prvem desetletju njenega delovanja, vse do prvega TV dnevnika v slovenskem jeziku, avtorica reflektira kulturno-socialni kontekst delovanja novega medija, predstavi akterje tega dogajanja in tehnološke spremembe, ki so to omogočale. Začetke televizije pri nas postavlja v širši okvir sočasnih dogodkov v sosednjih evropskih državah, zlasti...VEČ
     
Razprodano!
1992
Učenci 7. in 8. razreda OŠ Boris Ziherl iz Ljubljane, člani zgodovinskega krožka, so se pod vodstvom mentorice Anke Zuljan lotili raziskovalne naloge o uličnih nosačih prtljage v Ljubljani. Rezultat njihovega dela je pričujoča knjižica, ki v sliki in besedi obudi spomin na življenje in delo ljubljanskih postreščkov, na poklic, ki smo ga dandanes že pozabili, še sredi 20. stoletja pa je bil...VEČ