Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Z
Redna cena:
23.00€
2021
Družbena poetika dokumentira imaginativno bojevitost, solidarnost, ki jo živo oblikujejo skupnosti poezije delavskega razreda, organizirane povsod po svetu. Kot skupek avtobiografije vseh, ne le avtorja, ki je ustanovil Delavsko šolo pisanja, ampak zlasti vseh sodelujočih in naključno udeleženih, ter literarne kritike in marksistične teorije je knjiga ljudska zgodovina, pisana od spodaj. Avtor ne...VEČ
     

Redna cena:
15.00€
Spletna cena: 13.50€
2005
V prikazu obdobja od prehoda 19. v 20. stoletje do konca 1. svetovne vojne sta avtorja povezala politične, vojaške, kulturne in ekonomske značilnosti dogajanja v svetu s poudarkom na življenju Slovencev v Avstro-Ogrski. Prikazala sta ozadje in povode vojne, popisala potek glavnih vojaških operacij, zlasti izčrpno vseh 12 soških ofenziv, življenje prebivalstva v zaledju, begunstvo, vojno...VEČ
     
Razprodano!
2001
Delo odpira vrata v slovensko preteklost skozi tematiko socialistične modernizacije. Ta je bila po prepričanju avtorice le ponovitev podedovanih vzorcev, s katerimi so se družbeni sistemi na periferiji kot zamudniki vključevali v svetovne procese modernizacije, in potemtakem (neuspešen) poizkus preseganja zaostalosti, ki je rezultiral v še večji zaostalosti. VEČ
     
Razprodano!
2000
Kako vzpostaviti in ohranjati lastno identiteto v množici življenjskih stilov, pritiskov zunanjega sveta, hitrih sprememb življenjskih načinov in potekovč Avtorica primerja moderne in postmoderne identitete, in se pri tem opira na vrsto relevantnih družboslovnih mislecev in mednarodnih raziskav. če naj bi za moderno veljala trdnost in stabilnost identitete, pa naj bi se v današnjem svetu...VEČ
     
Razprodano!
1994
Prenovljeni in dopolnjeni izdaji učbenika socialne psihologije sta obenem učbenik in teoretsko delo, v katerem avtorica analizira svet okrog nas, od življenja v dvoje do družbenih skupin in množic, prek različnosti odnosov in institucij, v katere vstopamo ali pa smo podvrženi njihovemu delovanju. VEČ
     
Razprodano!
1993
V knjigi avtorica uspešno združi navidezno nasprotna načina znanstvenega pristopa: objektivni prikaz glavnih psiholoških sestavin in struktur vsakdanjega življenja ljudi ter analizo emancipatorno najpomembnejših problemskih področij vsakdanjega življenja. VEČ
     
Razprodano!
1993
Učbenik daje uvid v zgodovino te discipline, njene metode, ključne avtorje in teme. VEČ