Božo Repe

Božo Repe, dr. zgodovinskih znanosti, je redni profesor za sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z raziskovanjem novejše slovenske zgodovine ter zgodovine srednje in jugovzhodne Evrope. Njegova glavna dela so: Obračun s perspektivami (ZPS, 1990), The Repluralization of Slovenia in the 1980s (soavtor), 2000; Slovenci v osemdesetih letih, 2001; Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije, 2002; Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (tri knjige), 2002-2004; Oris sodobne obče in slovenske zgodovine (soavtor), 2003; Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma, 2003; Sodobna zgodovina (učbenik), 2005.

Knjige:

Prelom: 1914-1918
2005
v zbirki / 7
področja:
Rdeča Slovenija
2003
v zbirki / 2
področja:
Obračun s perspektivami
1990
v zbirki /
področja: