Eric Hobsbawm

Profesor in akademik Eric Hobsbawm (1917–2012) je bil eden izmed najbolj priznanih sodobnih avtorjev anglosaksonskega zgodovinopisja. Njegova akademska pot se je začela z doktoratom na Univerzi v Cambridgeu in nadaljevala s profesuro na Univerzi v Stanfordu, Univerzi Cornell, MIT in The New School of Social Research v New Yorku ter Collège de France, zadnja leta pa je poučeval kot zaslužni profesor na fakulteti Birkbeck na University of London. Njegove študije se ukvarjajo predvsem z zgodovino moderne, pri čemer posamezne probleme osvetljuje v vsej njihovi kompleksnosti, tako da se opira na sociološke, politološke, ekonomske, umetnostno kritične in druge družboslovne analize. Zanimali so ga predvsem veliki zgodovinski prelomi zadnjih dveh stoletij, ki jih je obravnaval v luči emancipatornih in progresivnih aspektov različnih družbenih formacij kot tudi posameznikov. Hobsbawmovi članki in zgodovinske monografije so med najbolj branimi v svoji zvrsti tako v svetu, saj so njegova dela prevedena v več kot trideset jezikov, kot tudi pri nas, naj gre za ozko znanstveno sfero ali širše bralno občinstvo. Avtorjeva najpomembnejša dela poleg številnih znanstvenih člankov so Čas revolucije, Čas kapitala, Čas imperija, Čas skrajnosti, Nacije in nacionalizem po letu 1780, Zanimivi časi.

In memoriam - Primorske novice
In memoriam - Mladina
In memoriam - Zofijini ljubimci (Društvo za razvoj humanistike)
In memoriam - Dnevnik
In memoriam - Delo/Sobotna priloga