Politika in usoda

Razprodano!
Politika in usoda
Prevod:
Vlasta Vičič
2006

Zdi se, da danes v sodobnih demokratičnih družbah prevladuje pogled na politiko, češ da je neučinkovita, koruptivna, egoistična in jo je zato treba odpraviti ali se čim manj ukvarjati z njo.

Andrew Gamble nasprotuje novodobnemu fatalizmu, v zadnjih letih razširjenim teorijam o koncu vsega – koncu ideologije, koncu nacionalne države, koncu avtoritete, koncu javne sfere in koncu zgodovine, ki so se iztekle v prepričanje, da naše delovanje usmerjajo sile globalizacije in tehnologije, da je to tako rekoč naravni proces in zato neizbežen.

Politično pojasnjuje skozi tri dimenzije: ureditev, identiteto in moč/oblast, vsakič v navezavi na omenjeni razglašeni konec politike. Pri tem ne interpretira toliko stališč posameznih avtorjev na to temo (denimo Fukuyama, Huntington idr.), temveč predstavlja obče dileme, ki se pojavljajo v zahodni politiki. Med temi so po njegovem mnenju najpomembnejše: obvladovanje globalizma, odprtost javne sfere, skrb za okolje in trajnostni razvoj, prerazporeditev virov in razvojne možnosti tretjega sveta.

Spremna beseda: Jernej Pikalo
152 strani, mehka vezava
Format: 145 x 204 mm
Področja:
ISBN: 961-6294-73-3