Anton Grizold

Anton Grizold (1956), doktor obramboslovnih znanosti, je profesor na Katedri za obramboslovje na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Bil je vodja raziskovalnega projekta »Nacionalna varnost Slovenije«. Področja znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela so: nacionalni in mednarodni vidiki sodobne varnosti (militarizacija, vojaško-industrijski kompleks). Je tudi član mednarodnih znanstveno-strokovnih združenj: ERGOMAS, Professors World Peace Academy, ISA – Research Comittee on Armed Forces and Society.

Knjige:

Demilitarizacija Slovenije
1991
v zbirki /
področja: