Stefan Gužvica

Stefan Gužvica je prodoren zgodovinar mlajše generacije iz Vojvodine (1993, Novi Sad), raziskovalec na Univerzi v Regensburgu, kjer proučuje čeznacionalne povezave znotraj Komunistične internacionale v času velikega terorja ob frakcijskih bojih in španske državljanske vojne. Tako dodiplomski študij filozofije, družbenih ved, kulturologije in evropskih študij na Angloameriški univerzi v Pragi kakor podiplomski študij zgodovine na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti je zaključil z odliko. Je avtor več strokovnih in znanstvenih člankov, knjiga Frakcijski boji je njegov prvenec, ki bo izšel tudi v angleškem izvirniku. Od leta 2016 kot urednik in avtor sodeluje pri reviji Novi plamen, s katero so njeni snovalci obudili in aktualizirali Krleževo in Cesarčevo revijo Plamen (izhajala je leta 1919). Področja avtorjevega raziskovanja so politična in kulturna zgodovina, zgodovina Judov, zgodovina delavskih in družbenih gibanj.