Meta Grosman

Meta Grosman je redna profesorica za angleško in ameriško književnost na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno zanimanje za bralce in branje sega v šestdeseta leta, ko si je za temo svoje doktorske disertacije izbrala obravnavo bralca kot angleške kritiške kategorije. O bralcu, branju in književnem pouku je objavila številne študije doma in v tujih revijah in predavala na več tujih univerzah. Njene dopolnjene zgodnje študije do leta 1987 so bile zbrane v delu Bralec in književnost (1989), pozneje je uredila še American Literature for Non-American Readers (1995), z Robertom de Beaugrandom in Barbaro Seidlhofer pa Language Policy and Language Education in Emerging Nations (1998). Kot predsednica Bralnega društva Slovenije zadnja leta posveča posebno pozornost pouku branja pri nas. 

Knjige:

Zagovor branja
2004
v zbirki / 4
področja: