Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž
Redna cena:
18.00€
2021
»Monografija o aktivacijski politiki v Sloveniji je prvo obsežnejše delo o tem pomembnem, politično motiviranem projektu, ki je kar nekaj časa zaznamoval socialne politike v državah Evropske unije. VEČ
     
Redna cena:
20.00€
2021
Avtoričin knjižni prvenec raziskuje mesto digitalne podobe v aktualni obliki kapitalizma, osredotoča se na analizo današnje oblike kapitalistične produkcije, analizo mesta in vloge digitalne podobe v neoliberalnem nekrokapitalizmu, ki ustvarja specifično distribucijo in upravljanje globalnega časa in prostora, ter na premislek o potencialnosti emancipacije v takih razmerah družbene produkcije. VEČ
     
Redna cena:
20.00€
2021
Teorije prekarnosti so naredile spoznavni obrat v ideologijah fleksibilnosti. Njihov dosežek je bil, da so zamenjale zorni kot menedžmenta z zornim kotom delavstva. A ker so se dolgo borile v ideološkem polju nasprotnika, jih je treba očistiti lažnega radikalizma in moralizma. Knjiga Mezdno delo si prizadeva, da s kritičnim branjem loči znanstveno »fantastiko« od znanstvenega raziskovanja. VEČ
     
Redna cena:
18.00€
2021
Aktualen, jedrnat in kritičen pregled uspešnic Thomasa Pikettyja analizira glavne teme Pikettyjevega dela in domet njegovih političnih zahtev. Pisca pokažeta, da je Piketty močno poenostavil oboje, vprašanje neenakosti in vprašanje ideologij, ki jo upravičujejo, ter zanemaril zgodovinske in zemljepisne razlike med družbami, ki jih obravnava. VEČ
     
     
     
Redna cena:
38.00€
2021
Celovit vpogled v dogajanja v Zvezi komunistov Jugoslavije v letih 1985–1990, ki so kulminirala v razpadu in osamosvojitvenih vojnah. Skozi oči udeleženca in podprto z izvirnimi stenogrami večinoma zaprtih sej predsedstva Centralnega komiteja. Kakor je v resnici bilo, brez revizionizma in zakrivanja dejstev. Knjiga je neprecenljiv zgodovinski dokument. Knjigo problemsko zaokroža obsežna spremna...VEČ
     
Redna cena:
8.00€
     
Redna cena:
8.00€
     
Redna cena:
20.00€
2021
Pesmi iz zanesljivih virov so kmalu po izidu obveljale za kultno zbirko in avtorja vpisale na literarni zemljevid, če že ne v kanon mlade bosanske poezije. Publicistično konotirani naslov njegove edine zbirke je mogoče brati na več načinov. Poleg očitne ironije in oksimorona – kakšni bi bili nezanesljivi viri za pesniški navdih? – tudi dobesedno: avtor izhaja iz posebne relacije do zgodovinske...VEČ