Karel Teige

(Praga, 1900–1951) je bil vsestranski umetnik in mednarodno prepoznani tipograf, kritik, teoretik, predavatelj in urednik, povezovalec ruskega revolucionarnega avantgardnega gibanja in zahodnega nadrealizma, obenem tudi njun vsebinski kritik. Vse svoje življenje, že med študijem filozofije na praški univerzi, je posvetil umetniški avantgardi in pomenu poezije za osvoboditev človeka in človeštva. Tako je bil soustanovitelj in med glavnimi akterji gibanja Devětsil in njegove revije ReD, ki jo je urejal poleg drugih publikacij, ki so nastajale v dinamizmu in frakcijskih bojih znotraj Leve fronte, ki jo je soustanovil. Deloval je zlasti na področjih likovne umetnosti, fotografije, filma, arhitekture, gledališča, poezije in kritične teorije umetnosti in družbe, kjer je povsod pustil svoj izvirni pečat zagovarjanja poetizma, imaginativnosti in življenja. Pripadal je nazadnje zamolčani in doma tudi preganjani avantgardi in kritični misli, bil je med prvimi antistalinisti med marksisti.
Izmed njegovih številnih teoretskih in programskih spisov Intelektualci in revolucija, Nova proletarska umetnost, Sovjetska kulturna produkcija in vprašanja kulturne dediščine, Svet, ki vonja, Uvod v moderno slikarstvo, O sociologiji arhitekture, Manifest poetizma, Nadrealizem proti toku, Razvojne spremembe umetnosti, Fenomenologija moderne umetnosti idr. ima Semenj umetnosti posebno mesto.

Knjige: