Danica Fink Hafner

Danica Fink Hafner (roj. leta 1959), dr. političnih ved, je profesorica na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Njena pedagoška in raziskovalna področja so: policy analiza, politične stranke, interesna združenja in lobiranje.Študijsko se je izpopolnjevala v VB, kjer je na Univerzi Warwick pridobila status gostujočega raziskovalca. Z referati je sodelovala na številnih mednarodnih politoloških konferencah, sodeluje v Evropskem konzorciju za politološke raziskave in je članica uredniškega odbora revije The Journal of European Public Policy. Ob vrsti strokovnih razprav in poglavij v domačih in tujih zbornikih je objavila knjigo »Nova družbena gibanja – subjekti politične inovacije« (1992).

Knjige:

Slovensko kmetijstvo in Evropa
1996
v zbirki /
področja: