Daniel Hartley

DANIEL HARTLEY je asistent z doktoratom na Oddelku za anglistiko Univerze v Durhamu v Veliki Britaniji, kjer predava svetovno književnost. Pred tem je bil na Univerzi v Leedsu zaposlen kot podoktorski raziskovalec v okviru programa Travmatična preteklost, kozmopolitstvo in narodotvornost v sodobni svetovni književnosti. Med letoma 2008 in 2010 je opravljal magistrski študij na Univerzi v Amsterdamu, nato pa doktorskega na Univerzi v Gießnu, kjer je bil zaposlen kot znanstveni sodelavec in gostujoči predavatelj angleške književnosti in kulture. Doktoriral je leta 2014. Pričujoča knjiga je prevod njegove nadgrajene disertacije, ki je izšla v zbirki Historical Materialism pri Založbi Brill. Pred izidom je njegova meddisciplinarna primerjalna študija Poosebljeni kapital: impersonalnost v modernem svetovnem-sistemu. Raziskuje zlasti na področjih postkolonialne in marksistične teorije, teorije antropocena ter družbene reprodukcije in materialistične etike. Je soustanovitelj delovne skupine Neenaki in kombinirani razvoj, ki deluje v okviru Centra za kritične materialistične študije Univerze v Leedsu, ter član več uredniških odborov strokovnih in znanstvenih revij ter združenj v Veliki Britaniji, ZDA, Franciji in Nemčiji.