Drago Braco Rotar

Drago B. Rotar je doktoriral iz sociologije in predava zgodovinsko antropologijo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zgodovinsko-antropološkimi raziskavami predmarčnega obdobja. Poleg številnih strokovnih člankov in prevodov je izdal tudi večje število znanstvenih monografij, kot so Odbiranje iz preteklosti, Marginalije k razpravi o razmerju med zgodovinopisjem in etnologijo, Risarji: učenjaki, Pigmalionova pregreha itn.