Franc Sever - Franta

Franca Severja - Franto (roj. 1923, Št. Jurij pri Grosuplju) poznamo kot izjemno srčnega človeka in resničnega tovariša. Narodnoosvobodilnemu gibanju se je pridružil takoj po okupaciji in že pozimi leta 1941, ko mu je bilo komaj osemnajst let, vstopil v Grosupeljsko četo. Boril se je v II. štajerskem bataljonu in II. štajerski grupi odredov, sodeloval je v bojih te grupe pri Turjaku, na Pugledu, Jančah, Muljavi, na Notranjskem, Verdu, v Dolomitih ter na Gorenjskem, Štajerskem, Koroškem in drugod. Leta 1943 se je pridružil Šlandrovi brigadi, bojeval se je na Dolenjskem v Cankarjevi in XII. brigadi. Do januarja 1944 je bil komisar Cankarjeve brigade, nato se je vrnil na Koroško, kjer je ustanovil Vzhodni koroški odred in postal njegov komisar. Jeseni 1944 je bil postavljen za komisarja Šercerjeve brigade in februarja 1945 za komandanta Zidanškove brigade, ob koncu januarja pa za poveljnika operativnega štaba Šlandrove in Zidanškove brigade. Osvoboditev je doživel na Koroškem kot major Jugoslovanske armade. Po osvoboditvi je končal višjo vojaško šolo v Sovjetski zvezi, po vrnitvi v domovino pa še vojaško letalsko akademijo. Služboval je kot načelnik lovske divizije na letališču Batajnica in postal komandant te zrakoplovne baze. Premeščen je bil v Zagreb za komandanta zrakoplovne baze Pleso. Pred izstopom iz Jugoslovanske ljudske armade je bil pomočnik komandanta zrakoplovnega korpusa v Zagrebu. Kot polkovnik letalstva se je vpisal na ekonomsko fakulteto v Zagrebu, jo končal, nato pa je bil trinajst let generalni direktor Aerodroma Ljubljana-Pula. Upokojil se je kot direktor Inex Adrie Airways. Izkušnje in spomine iz svojega bogatega življenja je strnil v knjigah Past na Menini planini, Trenutki odločitev ter Brnik, letališče ali lovišče.

Knjige: