Jernej Trebežnik

Jernej Trebežnik je doktorski študent kulturne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V doktorski disertaciji raziskuje vlogo dela pri gradnji identitet v sodobni družbi, k čemur pristopa predvsem s proučevanjem »nestandardnih« oblik zaposlitve, prekarnosti in različnih vrst brezposelnosti. V letih 2018 in 2019 je bil zaposlen kot raziskovalec na Inštitutu RS za socialno varstvo, kjer je sodeloval pri projektu spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije v Sloveniji.