Mario Rossi

MARIO ROSSI (roj. 1916) je nadaljeval italijansko marksistično usme ritev, katere začetnik je bil Galvano della Volpe. Od leta 1965 je bil profesor zgodovine filozofije na univerzi v Messini. L. 1965 je izdal Osnove humanistične etike – veliko delo, ki ga pozneje nadaljuje pod naslovom Od Hegla k Marxu in iz katerega je tudi naš odlomek.

Knjige: