Marko Štempihar

MARKO ŠTEMPIHAR (1978) je magister filozofije. Avtor knjige Potrtet nomada: Deleuzova socialna filozofija (2013). Soprevajalec Deleuzovega dela Spinoza: Praktična filozofija. S pedagoškim in publicističnim delom se ukvarja več kot petnajst let, v osnovnih šolah je poučeval izbirni predmet Filozofija za otroke, od leta 2008 je zaposlen na Gimnaziji Bežigrad, kjer poučuje filozofijo in teorijo spoznavanja.