Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) v francoski filozofiji predstavlja edinstven lik, ki je kot sopotnik strukturalizma in kritične teorije začrtal samosvoje teoretsko polje, s čimer se je razmejil od prevladujočih kontinentalnih miselnih pristopov: tako fenomenologije in hermenevtike kot lacanovske psihoanalize. Njegova dela (npr. Zgodovina norosti, Arheologija vednosti, Nadzorovanje in kaznovanje, Zgodovina seksualnosti…), v katerih se posveča prepletu vednosti, oblasti in subjekta, so skupaj s predavanji in osebnim angažmajem v prizadevanjih za pravice zapornikov in homoseksualcev vplivala na mnogo predstavnikov sodobnih generacij družboslovcev. Leta 1970 je bil inavguriran za profesorja na slovitem Collège de France, hkrati pa je predaval tudi drugje, med drugim na kalifornijskem Berkeleyju, kjer so v okvirju seminarja »Diskurz in resnica« leta 1983 nastala v tej knjigi objavljena predavanja.

Knjige: