Patrick Karlsen

PATRICK KARLSEN (1978) je raziskovalec in profesor novejše zgodovine. Po postdoktorski specializaciji, ki jo je med letoma 2009 in 2012 opravljal na Italijanskem inštitutu za zgodovinske študije Benedetto Croce v Neaplju, je postal raziskovalni sodelavec Oddelka za politološke in družboslovne vede Univerze v Trstu. Je znanstveni vodja Deželnega inštituta za zgodovino odporniškega gibanja v Furlaniji - Julijski krajini ter član sveta Državnega inštituta Feruccio Parri. Iz njegovega publicističnega opusa izpostavljamo še študijo iz leta 2010: Frontiera rossa: Il Pci, il confine orientale e il contesto internazionale 1941–1955 (Rdeča meja: KPI, vzhodna meja in mednarodni kontekst 1941–1955).