Sara R. Farris

SARA R. FARRIS je mednarodno priznana kritična teoretičarka, profesorica sociologije na Univerzi v Londonu (Goldsmiths), kjer je nosilka modulov Glavni problemi sociološke analize, Družbena sprememba in politična akcija ter Migracije, spol in družbena reprodukcija. Pred tem je bila gostujoča profesorica ali raziskovalka na univerzah v Rimu (La Sapienza) in Amsterdamu, na King's Collegu, Inštitutu za napredne študije princetonske univerze ter na Akademiji Jana van Eycka v Maastrichtu. V svojih raziskavah se osredotoča na orientalizem v zahodnih socioloških teorijah, proučuje teorije rasizma in nacionalizma ter z njimi povezane oblike zahodnocentričnih reprezentacij v zahodnem javnem diskurzu, mobilizacijo pravic žensk v okviru ksenofobnih kampanj nacionalističnih strank (femonacionalizem), razmerja dominacije in izkoriščanje dela migrantk zlasti v skrbstvenem in gospodinjskem delu, poblagovljenje skrbi in družbene reprodukcije v spregi z rasizmom ter dialog med teorijo intersekcionalnosti in marksističnim feminizmom. Je članica uredniških odborov revij Historical Materialism in Critical Sociology. V imenu pravic žensk je njeno najnovejše delo, izpostavljamo pa še študiji Max Weber's Theory of Personality: Individuation, Politics, and Orientalism in the Sociology of Religion ter Returns of Marxism: Marxist Theory in a Time of Crisis.