O pornografiji

Redna cena: 10.00€
Spletna cena: 8.00€
O pornografiji
Porno konstrukcija in feministična rekonstrukcija seksualnosti
2006

Avtorica v knjigi poudarja, da se morajo aktivnosti številnih ljudi in organov držav proti pornografiji, motivirane pretežno z vidika načel človeške integritete, družbene enakosti spolov ter zaščite otrok in mladoletnih, soočati z naraščajočo močjo pornografskega kapitala, ki je v vrhu svetovne ekonomske moči, podpira pa ga klasični in novi liberalizem s pojmovanjem pornografije kot udejanjanja pravice do svobodnega govora. Pri tem prezre in ne upošteva družbenih pogojev izražanja seksualnosti, ki se skozi mainstream pornografijo dojema in udejanja v razmerjih, kakršna niso naklonjena ženskam, mladoletnim in otrokom.

Knjiga, ki pokriva široko pahljačo teoretskih diskurzov – od sociologije, feminističnih teorij, medijskih in kulturnih študij do prava − je eno redkih del s to tematiko na našem trgu.

Zbirka: / 14
181 strani, mehka vezava
Format: 145 x 210 mm
ISBN: 961-6294-80-6