Marksizem in literarna kritika

Redna cena: 8.00€
Spletna cena: 7.20€
Marksizem in literarna kritika
Prevod:
Seta Knop
2010

»Marksistična kritiška dediščina je izredno bogata in plodna, in kot vsako drugo kritiško metodo jo velja presojati po tem, koliko osvetljuje umetniška dela, ne pa le po tem, ali so se njena politična upanja udejanjila v praksi,«
- Terry Eagleton v predgovoru

Delo Marksizem in literarna kritika Terryja Eagletona iz leta 1972 velja danes za klasično delo marksistične literarne kritike. Eagleton predstavi vse vidnejše marksistične literarne in umetnostnozgodovinske teoretike in oriše njihova temeljna konceptualna orodja. V pregledu tovrstnega pojmovanja estetike vzame v pretres predvsem odnos med zgodovino oz. konkretnimi družbenimi okoliščinami in literaturo, med obliko literarnega dela in njegovo vsebino, med umetnikom oz. njegovim angažmajem in njegovo vpetostjo v ideološke silnice, obenem pa analizira tudi vprašanja umetniške prakse kot (ekonomske) produkcije. Vendar ta prikaz ni šolsko, nezainteresirano podajanje snovi, temveč polemično in kritično sopostavljanje različnih teoretskih pristopov, da bi se pokazalo tako na njihovo pertinentnost kot tudi na njihove slepe pege.

Knjigo zaokrožuje spremna beseda Pogovor o Terry Eagletonu in marksizmu dr. Leva Krefta, v kateri umesti Eagletonovo knjigo v njegovo celotno dosedanje teoretsko delo kot tudi v širšo tradicijo kritične misli, ki vodi vse do sodobnosti.

Delo je napisano jasno in je namenjeno najširšemu krogu bralk ter bralcev, ki jih zanima literarna kritika in estetika, kot tudi siceršnjim ljubiteljem književnosti, družboslovja in humanistike. Vabi k branju in premisleku vse tiste, ki jih zanima vpogled v tradicijo emancipatornega pojmovanja umetnosti. Knjigo postavlja v sodobni kontekst nov predgovor avtorja iz leta 2002.

Izvirni naslov: Marxism and Literary Criticism
Spremna beseda: Lev Kreft
Zbirka: / 3
184 strani, mehka vezava
Format: 14 x 21 cm
ISBN: 978-961-6768-23-8