Kozmopolitstvo in geografije svobode

Redna cena: 14.00€
Akcijska cena:
8.00€
Kozmopolitstvo in geografije svobode
Prevod:
Polona Petek
2011

»Brez ustreznega geografskega znanja nam bo ne le spodletel poskus, da bi razumeli svet okoli sebe in uresničili svoje kozmopolitsko prizadevanje za univerzalno pravičnost, temveč se bomo odrekli tudi vsakršni možnosti za revolucionarno politiko.«
- David Harvey v knjigi

»Propedevtična knjiga za vse, ki imajo dovolj neumnosti režimskih sociologov o globalizaciji, informacijski družbi in civilizacijski krizi in ki verjamejo, da zgodovinske naloge družboslovne teorije presegajo apologetiko obstoječega.«
- Primož Krašovec v spremni besedi

Delo Kozmopolitstvo in geografije svobode Davida Harveyja je prvi slovenski prevod avtorja, ki velja za enega vidnejših raziskovalcev v t. i. kritični geografiji, saj preobrača tradicionalno akademsko geografijo, z njenim pozitivističnim in pragmatičnim pristopom v nepogrešljivo angažirano vednost. Avtor se v svoji obsežni in eruditski analizi loti temeljnih geografskih pojmov, od prostora, kraja in mesta do regij, držav in kontinentov, pri čemer jih opredeli s pomočjo sodobnih teoretskih dognanj in na ozadju njihovega historičnega nastanka. Ob tem izpostavi, da določenega prostora ali kraja ne moremo razumeti neodvisno od njegove dialektične vpetosti v časovno dimenzijo, s čimer se soočimo z različnimi časovnoprostorskimi modalnostmi s svojstvenimi determinantami, ki jih določajo pretekli, zgodovinski in kulturni procesi, kar pa ne pomeni, da niso uperjene v bolj ali manj odprto prihodnost. Njegova geografska analiza je neločljiva od vpogledov v antropološke, politične, ekonomske in obče družbene odnose, ki določajo naše razumevanje posameznega kraja kot temeljne materialne predpostavke tako posamezne družbe kot tudi slehernega posameznika. Harveyjev pristop k razumevanju naše sodobnosti, v kateri kapitalizem v spregi z neoliberalno ideologijo in njenimi političnimi oprodami uničuje cele populacije in kulture ter pri tem povzroča globalno ekološko katastrofo, vodi prakticiranje »geografije svobode«, tako da išče možne prostore upanja, v katerih vznika radikalna kozmopolitska družba.

Slovenski prevod vsebuje spremno besedo Primoža Krašovca, ki osvetli avtorjevo dosedanjo teoretsko pot in pokaže na uporabnost njegovih analitičnih prijemov za razumevanje našega okolja. Knjiga je kljub obsežnemu pojmovnemu aparatu in obširni znanstveni literaturi napisana v poljudnem in jasno razumljivem jeziku. Namenjena je geografom in politologom, kot tudi vsem družboslovcem in humanistom ter širšemu bralnemu občinstvu, predvsem tistim, ki so jim blizu emancipatorični politični in širši družbeni potenciali vse bolj globaliziranega sveta.

Odzivi medijev - 10.10.2012, Radio Študent, Humanistika, Jan Adlešič

Izvirni naslov: Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom
Spremna beseda: Primož Krašovec
Zbirka: / 14
390 strani, mehka vezava
Format: 14 × 21 cm
ISBN: 978-961-6768-39-9