Dolgi valovi kapitalističnega razvoja

Redna cena: 18.00€
Spletna cena: 16.20€
Dolgi valovi kapitalističnega razvoja
Marksistična interpretacija
Prevod:
Maja Breznik
2015

»Mišljenje Ernesta Mandela se upira harmonicistični poenostavitvi, da naj bi kapitalizem že premagal notranja protislovja in dosegel režim neomajne rasti; upira pa se tudi katastrofični poenostavitvi, ki si trmasto zatiska oči pred novimi oblikami svetovnega kapitalizma, zato da bi lahko še naprej v neskončnost napovedovala njegovo končno krizo. Zaradi tega stališča se je znašel v navzkrižnem ognju: obtoževali so ga, da napoveduje krizo, ki je ne bo, kot tudi, da popušča sirenam nekakšnega 'neokapitalizma', gospodarja svojih protislovij. V njegovih očeh so ta protislovja vendarle ostala zares dejanska. Njegov raziskovalni program se je tako pokazal za posebej plodnega. Medtem ko se je vladajoča ekonomska teorija utemeljevala na 'newtonskih lastnostih nekakšnega atomističnega vesolja', je bila njegova teorija dolgih valov v osnovi zgodovinska in je ustrezala epistemološkim zahtevam stvarnega proučevanja gospodarstva.«
- Daniel Bensaïd v Predgovoru h knjigi

Prerez 30-letnega Mandelovega raziskovanja zgodovinskega razvoja kapitalizma, povezuje osnovne ekonomske in družbene tendence s političnimi dejavniki. Avtor je posegel v utečeno teorijo o kapitalističnih ciklusih s konceptualnim premikom s ciklusov na dolge valove, obravnavo prehodov z enega obdobja na drugega in povezovanja objektivnih dejavnikov (ekonomskih zakonov) s subjektivnimi dejavniki (npr. družbena gibanja). Izvirnost njegove teorije je zagovor teze, da je izčrpanje po dolgih obdobjih gospodarske rasti resda samodejno in da ga strogo določajo ekonomski dejavniki, toda prehod iz obdobja depresije v obdobje gospodarske rasti je bistveno odvisen od neekonomskih dejavnikov.

Kot pravi avtor: »Nastanek novega ekspanzivnega vala ne more biti notranji – bolj ali manj spontan, mehaničen, avtonomen – iztek dolgega depresivnega vala, naj ta traja še tako dolgo in naj bo še tako resen. Odločilnega preobrata ne določajo zakoni kapitalističnega razvoja, temveč dosežki razrednega boja v celotnem zgodovinskem obdobju. /…/ Zakaj se revolucija leta 1848 ni razširila tudi na Veliko Britanijo? Zakaj se je komuna leta 1871 zgodila v Parizu in ne v Nemčiji? Zakaj je bila ruska revolucija uspešna, nemška revolucija pa poražena? Zakaj je nemško delavsko gibanje kapituliralo pred Hitlerjem leta 1933, medtem ko se je avstrijski in zlasti španski delavski razred dvignil proti fašizmu v obdobju 1934–1936? Zakaj še ni bilo nacionalne splošne stavke v ZDA? Zakaj argentinski delavski razred, ki je organiziral večje število splošnih stavk, še ni izzval buržoazne politične oblasti, medtem ko je videti, da se brazilski delavski razred, ki ima veliko manj izkušenj s stavkami, k temu vsaj pripravlja? Ali te razlike nimajo pomena? Se porazom ni bilo mogoče izogniti?"

Knjiga velja za eno najpomembnejših Mandelovih del, zajema njegova predavanja na Fakulteti za politologijo in ekonomijo na Cambridgeu, dodatni poglavji, ki ju je napisal za drugo angleško izdajo (1995), ter prispevek, v katerem razčlenjuje mednarodno razpravo o teoriji dolgih valov. Pomemben del so izvirna spremna besedila Daniela Bensaïda, Francisca Louçe in Michela Hussona, ki postavljajo Mandelovo teorijo v kontekst sodobnih gospodarskih in družbenih procesov, zato je knjiga namenjena kar najširšemu krogu bralcev in je tako rekoč obvezno čtivo za razumevanje sedanjih družbeno-ekonomskih procesov. S prevodom te knjige dopolnjujemo avtorjevo študijo Pomen druge svetovne vojne (Sophia, 2013).

Odzivi medijev - Radio Študent, Domen Mohorič, 5. 1. 2016, Humanistika

Odzivi medijev - Recenzija Bukla, Samo Rugelj; Bukla 116-117

Predgovor: Daniel Bensaïd
Uvod: Francisco Louçã

Izvirni naslov: Les ondes longues du développement capitaliste: Une interprétation marxiste
Spremna beseda: Michel Husson
Zbirka: /
268 strani, mehka vezava
Format: 14 x 21 cm
ISBN: 9789616768870