Ekonomija neenakosti

Redna cena: 13.00€
Ekonomija neenakosti
Prevod:
Miha Lenardič
2015

Študija svetovno priznanega francoskega ekonomista o zgodovini in ekonomiji neenakosti statistično podrobno in z mednarodnimi primerjavami obravnava vprašanje neenakosti in redistribucije, ki je v središču dolgega političnega konflikta: liberalna pozicija pravi, da dolgoročno višanje prihodkov in življenjskega standarda, zlasti ko gre za najbolj prikrajšane, dosežemo le s tržnimi zakonitostmi, zasebno pobudo in rastjo produktivnosti; ukrepe javne redistribucije, ki že v osnovi ne smejo preseči zmernih okvirov, je treba omejiti na ukrepe, ki najmanj motijo delovanje teh učinkovitih mehanizmov. Na drugi strani tradicionalna pozicija levice z dediščino teoretikov socializma iz 19. stol. in sindikalizma pravi, da le socialni in politični boji onemogočijo revščino, ki jo proizvaja kapitalistični sistem; javni redistribucijski ukrepi morajo prodreti v osrčje proizvodnega procesa, z nacionalizacijo proizvodnih sredstev ali regulacijo plačnih razredov, ne preprosto s pobiranjem davkov za financiranje fiskalnih transferjev.

Ta konflikt kaže, da nesoglasja glede vloge in konkretne oblike javnih redistribucijskih ukrepov ne izhajajo nujno iz nasprotujočih si načel socialne pravičnosti, temveč bolj iz nasprotujočih si analiz ekonomskih in socialnih mehanizmov, ki proizvajajo neenakosti. Pravi spor je rezultat nestrinjanja o načinih, kako zares izboljšati življenjske pogoje najbolj prikrajšanih, in glede obsega pravic, ki ga je mogoče zagotoviti vsem. Le temeljita analiza socialno-ekonomskih mehanizmov, ki proizvajajo neenakost, bi torej omogočila presojo o umestnosti teh dveh vizij redistribucije, prispevala k osnovanju pravičnejših in učinkovitejših načinov.

Cilj knjige je predstaviti trenutno znanje, ki omogoča napredovanje v tej smeri. Je današnji pogled na Marxov Kapital in osnova za statistično podrobnejšo avtorjevo študijo Kapital v 21. stoletju, zato je namenjena širšemu krogu bralcev.

Priporočamo v branje še:
Skrito bogastvo narodov: raziskava o davčnih oazah (Gabriel Zucman, Sophia 2016)
Ekonomija neenakosti (Thomas Pikkety, Sophia 2015)
AAA: revizija, odpis, drugačna politika (Damien Millet in Éric Toussaint, Sophia, 2014)
Kapitalizem z derivati: politična ekonomija finančnih derivatov, kapitala in razredov (Dick Bryan in Michael Rafferty, Sophia 2013)

Odzivi medijev - Bukla, recenzija, Sandi Kodrič; Bukla 118-119

Izvirni naslov: L'économie des inégalités (Pariz, 2014)
Zbirka: /
176 strani
Format: 21 x 14
Področja:
ISBN: 9789616768863