Evgenika na Slovenskem

Redna cena: 18.00€
Spletna cena: 16.20€
Evgenika na Slovenskem
2015

"Pričujoči pionirski prikaz slovenske evgenike nas ob koncu nagovori z razmislekom, da vprašanja, ki jih postavlja nova evgenika, niso tako drugačna od tistih, ki jih je nekoč odpirala evgenika v pozitivni in negativni različici. Tudi morebitni genski inženiring na pragu 21. stoletja odpira temeljna etična vprašanja, ki bi zahtevala celostno pozornost tako naravoslovnih znanosti kot humanistike. Zgodovinopisno delo Ane Cergol Paradiž je izjemno pomemben prispevek v tej smeri."
- iz spremne besede Marte Verginella

Monografija obravnava zgodovino »slovenskega primera« evgenike, vede o metodah za doseganje »dobrega« potomstva, ki je v nekaterih državah motivirala uvedbo prisilnih sterilizacij t. i. »manjvrednih« ljudi. S prikazom pomembno osvetljuje diskriminacijske obravnave nekaterih družbenih skupin, hkrati pa tudi opozarja na načine razumevanja narodne in rasne identitete ter delovanja (biopolitičnih) vzvodov oblasti. Ob kronološkem pregledu uveljavljanja evgenike v globalnem prostoru in orisa interpretativnih modelov, s katerimi je mogoče dekodirati njene mnogovrstne rabe v različnih okoljih, celovito osvetljuje »slovenski primer« evgenike, zlasti evgenični diskurz med obema svetovnima vojnama, ko so tovrstne psevdoznanstvene teorije in politike doživljale razcvet. Prikazani so načini institucionalizacije in širitve evgenike v slovenskem oziroma jugoslovanskem prostoru in razčlenjeni družbeni vzroki, ki so sploh omogočali uveljavitev.

Rdeča nit monografije je analiza stigme manjvrednosti, kako so slovenski avtorji in avtorice prav s pomočjo zrcalne podobe »evgenično Drugih« gradili lastno identiteto oziroma identiteto lastnega naroda. Ob predpostavki o mnogovrstnih kategorijah dedno »manjvrednega« človeka je tematika razčlenjena vzdolž problemov spola, razreda in rase oziroma naroda. Analizo sklene oris zatona evgenike na Slovenskem, vzporedno s pregledom (etičnih) problemov, s katerimi se sooča »nova evgenika« – evgenika 21. stoletja (npr. politike splava ipd.). Zaradi pospešenega razvoja v genetiki postaja namreč tema ponovno aktualna in izredno pereča.

Izjemno informativno in poučno delo mlade slovenske zgodovinarke, ki se s tematiko ukvarja več kot 10 let, del te študije pa je izšel tudi v ang. prevodu pri založbi Bloomsbury, v zborniku The History of East-Central European Eugenics, 1900-1945: Sources and Commentaries (ur. Marius Turda, 2015).

Posnetek dogodka o knjigi - Filozofska fakulteta v Ljubljani, Besedna postaja o knjigi Ane Cergol Paradiž, Evgenika na Slovenskem , 10. 11. 2016, objavil Matjaž Rebolj

Odmevi medijev - Recenzija v Bukli 120-121, Samo Rugelj, Evgenika na Slovenskem

Odmevi medijev - Radio Študent, Miha Turk, 29. 7. 2016, Dobro življenje na slovenskem

Odmevi medijev - RTV Slovenija, program Ars, Marko Golja, 28. 7. 2016

Odzivi medijev - Evgenika na Slovenskem - pogovor o knjigi (Teoretski prvenci v Knjigarni Azil) Posnetek pogovora o knjigi Evgenika na slovenskem

Odmevi: Spol.si, spletni portal, 25. 5. 2016, Kolektivni molk in vsiljena pozaba: zgodovina žensk in evgenike

Spremna beseda: Marta Verginella
Zbirka: /
296 strani, mehka vezava, 350 g
Format: 21 x 14 cm