Uvod v sociologijo

Redna cena: 23.00€
Spletna cena: 20.70€
Uvod v sociologijo
Prevod:
Alfred Leskovec
2016

"Vprašanje, spoštovane gospe in spoštovani gospodje – če to opišem kar najbolj drastično –, vprašanje težnje kapitala, koncentracije, ki se znotraj ekonomije vedno znova taji s takšnimi ali drugačnimi umetelnostmi, ni le stvar ekonomske računice, temveč je neposredno vprašanje, ki ne določa le strukture naše družbe vse tja do najnežnejših subjektivnih vedenjskih načinov, temveč je hkrati tudi vprašanje, od katerega je odločilno odvisen razvoj družbe in specifično družbenih oblik. In če se ne lotimo tega vprašanja, se vsa sociologija pravzaprav že vnaprej popolnoma nevtralizira do tega, kar kot usoda visi nad človeštvom."
- avtor v knjigi

Prevod temeljnega dela svetovne humanistike, s katerim zapolnjujemo vrzel v slovenski humanistični prevodni literaturi.

Uvod v sociologijo zajema zadnja predavanja Theodorja W. Adorna, edini cikel, katerega tonski posnetki so bili popolni in je bilo tako mogoče oblikovati samostojno knjigo. Ta je obenem rezime avtorjevih socioloških študij in uvod v »kritično teorijo družbe«, ki označuje temelje sodobne sociologije, filozofije in humanistike nasploh ter interdisciplinarnosti. Sedemnajst predavanj obravnava zgodovino sociologije (od Saint-Simona, Comta, Durkheima, Webra, Marxa do Freuda) v luči avtorjeve kritike pozitivistične sociologije, izprašuje vlogo sociologije, njeno razmerje z drugimi vedami, vprašanje metode, probleme kvantitativnih analiz, fetišizacijo znanosti, ločitev sociologije od filozofije itn.

Adorno je sociologijo razumel v povezavi s filozofijo, epistemologijo, psihologijo, antropologijo, ekonomijo, zgodovino, geografijo in drugimi vedami, ki so vse vpete v zgodovinsko in družbeno življenje in niso izolirane akademske discipline. Njegova kritika pozitivističnega mišljenja, esencializma in zvajanja pojmov na ideološke konstrukte ter – namesto tega – poudarjanje drugačnega pristopa, dialektične metode, ki pomeni, da mora biti vsaka veda v osnovi in vedno samokritična in preizprašujoča, torej filozofska, sta danes še posebno aktualna, saj družboslovna stroka nemalokrat zapada v razne oblike esencializma, neoliberalne reforme visokega šolstva pa humanistiko čedalje bolj silijo v pozitivizem, ki pomeni velik korak nazaj oziroma degradacijo.

Knjiga je temeljno študijsko gradivo, primerna pa je tudi za širše bralstvo, ki ga zanimajo družbene tematike, zgodovina in kritično mišljenje, saj je zaradi »predavateljske narave« ena od jezikovno najbolj dostopnih Adornovih knjig.

Theodor W. Adorno (1903–1969) je bil filozof in sociolog, eden od vodilnih članov frankfurtske šole kritične teorije družbe, njegove študije so osnova sodobne humanistike, družboslovja in kulture. V slovenščino so prevedene knjige: Dialektika razsvetljenstva, Minima moralia, Žargon pravšnjosti, Uvod v sociologijo glasbe, Spisi o Wagnerju.

Odzivi medijev - Radio Študent, Jan Simončič, 21. 5. 2017, Toerema/Adorno v strukturi

Odzivi medijev - Bukla, Žiga Valetič/Bukla 131

Izvirni naslov: Einleitung in die Soziologie
Spremna beseda: Primož Krašovec
Zbirka: /
300 strani, mehka vezava
Format: 14 x 21
Področja: