Komplet Ekonomija za neekonomiste

Redna cena: 56.00€
Akcijska cena:
25.00€
Komplet Ekonomija za neekonomiste
Zucman/Piketty/Millet in Toussaint/Bryan in Rafferty

4 knjige

Gabriel Zucman
Skrito bogastvo narodov: raziskava o davčnih oazah
Kako bi se razvijal javni dolg brez bančnih skrivnosti, povezanih z utajevanjem? Na kakšne načine se je kapital lahko izogibal davkom in kolikšen je sploh obseg finančnih transakcij v davčne oaze? Kakšni so možni ukrepi?
Zgodovinski prikaz utajevanja davkov in finančnega globalizma od 19. st. naprej, postavljen v kontekst evropske krize in javnega dolga s predlaganimi konkretnimi ekonomskimi ukrepi.

Thomas Piketty
Ekonomija neenakosti
Kako zares izboljšati življenjske pogoje najbolj prikrajšanih? Je ukrepe javne redistribucije treba omejiti na ukrepe, ki najmanj motijo delovanje tržnih zakonitosti ali pa le socialni in politični boji onemogočijo revščino, ki jo proizvaja kapitalistični sistem? Kakšni načini redestribucije bi bili pravičnejši in učinkovitejši?
Avtor statistično podrobno obravnava vprašanje neenakosti in redistribucije, ki je v središču dolgega političnega konflikta med liberalno pozicijo na eni strani ter tradcionalno na drugi.

Damien Millet in Éric Toussaint
AAA: Revizija, odpis, drugačna politika
Kakšna je pravna utemeljitev nelegitimnosti javnega dolga? Na kakšen način lahko država doseže delni odpis dolga?
Dokumentarena in jedrnata obravnava dolžniške krize držav EU, vzrokov zadolževanja, delovanja finančnih trgov; kako se je finančna kriza s hipotekarnimi krediti in finančnimi instrumenti razširila iz ZDA v Evropo, reševanje bank v zahodnih evropskih državah, manj znano »eksperimentalno« fazo »trojke« v vzhodnoevropskih državah, reševanje dolžniške krize v evroobmočju.

Dick Bryan in Michael Rafferty
Kapitalizem z derivati: Politična ekonomija finančnih derivatov, kapitala in razredov
Politična ekonomija finančnih derivatov, kapitala in razredov. Eno najdostopnejših del s tega področja, zato tudi »uvod v finančno ekonomijo za neekonomiste«.

Redna cena kompleta: 56 EUR
Akcijska cena kompleta: 25 EUR