Psihologija družine

Razprodano!
Psihologija družine
Prispevek k razvidnosti družinske skupine
1998

Avtorica sistematično predstavlja in kritično vrednoti ključna vprašanja psihologije družine – “osnovne življenjske celice” v poljih čustvovanja, mišljenja in ravnanja. Pri tem se opira na dognanja psihoanalize, sistemske teorije in teorije komuniciranja. Zanimajo jo zlasti socializacijski in psihodinamični procesi v družini.

V tem okviru najdemo razlago odnosov neodvisnosti in svobode, represije in trde vzgoje, potrebe po ljubezni in preživetju. Posebna poglavja posveča komunikaciji v družini, hierarhiji in razporejanju moči, zagotavljanju varnosti in odgovornosti, vzpostavljanju identitetnega ravnotežja itd. Namen dela je pokazati, kako nam lahko nova znanja o družini pomagajo k boljši osveščenosti oziroma razvidnosti o družini, kar je prvi korak k reševanju družinskih problemov v praksi – tako znotraj same družine kot ob pomoči svetovalcev-terapevtov.

264 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja:
ISBN: 961-6014-99-4