Gianni Vattimo

Gianni Vattimo (roj.1931) v Torinu, dr. filozofskih znanosti, je profesor teoretske filozofije in estetike na Univerzi Torino. Študiral je pri Luigiju Pareysonu ter zatem v Heidelbergu pri Karlu Löwithu in Hansu Georgu Gadamerju. Je urednik revije Rivista di estetica in član torinske akademije znanosti.Njegova novejša pomembna dela so: Credere di credere (1996), Atlante del Novecento (2000), Vocazione e responsabilità del filosofo (2000), Dialogo con Nietzsche (2001), Dopo la crtistianità (2002).V slovenščino sta prevedeni njegovi monografiji: Konec moderne (1997) in Mislim, da verujem (2004).

Knjige: